De tentoonstelling Monumentenzorg in de stad Utrecht, die van mei t/m juli 1958 in het Centraal Museum gehouden werd, was allereerst bedoeld om belangstelling te wekken voor het werk van het Utrechts Monumentenfonds. De expositie werd geopend door wethouder W.H.J. Derks, voorzitter van het Fonds. Hij sprak de historische woorden: "Met deze expositie willen wij de aandacht vestigen op de waardevolle Utrechts monumenten. Tevens hopen wij de aandacht en de belangstelling van de burgerij te winnen. Een monument kan, mits goed bewaard en goed onderhouden, een sieraad voor een stad zijn en een tentoonstelling op zichzelf. Ik hoop dat deze expositie ertoe zal bijdragen, dat de permanente monumentententoonstelling in onze stad steeds meer waardering en belangstelling zal ondervinden."

De tentoonstelling trok 2.970 bezoekers.

Het bericht over de opening was op blz 2 van het Utrechts Nieuwsblad van 5 mei 1958 te vinden. Ander nieuws op die pagina had als kop "Na 13 jaar viert Utrecht nog blij het Bevrijdingsfeest. Overal vreugde onder een bewolkte hemel."

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.B5E037CE-84FD-4D0B-A2D0-82249DD36DAB

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!