In 1946 bestond de studentenvereniging Unitas Studiosorum Rheno-Trajectina 35 jaar. Bij de lustrumactiviteiten was een tentoonstelling opgenomen over "Moderne kunst uit particulier bezit te Utrecht". Volgens rector Hans van Giffen (1920-2010) van Unitas was de Tweede Wereldoorlog "(...) naast een tijd van verschrikking ook een periode van bezinning geweest en vele stemmen gingen op om datgene wat dringend verandering behoefde rondom onze Universiteit na de bevrijding inderdaad te verbeteren." Vanuit die gedachte werd deze tentoonstelling georganiseerd, namelijk om iets te doen voor de burgerij van Utrecht "(...) en mee te werken aan haar culturele uitingen." Het moest als teken opgevat worden dat de student zich niet lang uitsluitend verbonden voelt met zijn eigen universitaire wereld, maar ook met het leven erbuiten.

De directrice van het Centraal Museum, jkvr. dr. C.H. de Jonge, hielp de studenten bij het opzetten van de tentoonstelling door ruimte beschikbaar te stellen, maar ook door namen van particuliere verzamelaars door te geven. Een honderdtal had tijdens de oorlog zijn kunstschatten opgeslagen in de bomscherfvrije kelders van het museum. Het was De Jonge opgevallen dat moderne kunst van hoog gehalte verzameld werd, "(...) waaruit een medeleven sprak van de kunst van onzen tijd, die tot dusver alhier weinig bekendheid genoot." Ongeveer een kwart van de verzamelaars stelde schilderijen voor de tentoonstelling beschikbaar.

Te zien waren werken van Jan Sluyters, Toon Kelder, Isaac Israels, Breitner, Van Hettinga Tromp, Mendlik, J. Nieweg, Radda, Charley Toorop, Van Gogh en anderen. Enkele schilderijen werden later aan het Centraal Museum geschonken.

De tentoonstelling trok zo'n 1500 bezoekers.

bronnen:
tentoonstellingscatalogus
http://www.iungit-iunctos.nl/Archief/i_vanGiffen.htm
Utrechtsch Nieuwsblad 16 november 1946, blz 1