In 1985 werd het Experiment Eindexamens in de vakken handenarbeid, muziek, tekenen en textiele werkvormen afgesloten. Maar liefst 14 jaar was nagedacht over de vraag of het wenselijk en haalbaar was om de beeldende vakken en muziek als examenvakken in het vwo op te nemen. Ter gelegenheid van het afsluiten van het experiment werd in de Nicolaaskerk, onderdeel van het Centraal Museum, van 8 juni tot en met 15 september 1985 een kleine tentoonstelling gehouden. Centrale vraag daarbij was: Waarom kiezen leerlingen een kunstzinnig vak?

Onderdelen waren onder meer 'Geschiedenis van het vak muziek', 'Leerproces en schoolonderzoek', 'Leermiddelen en leermethoden' en 'Centraal praktisch en schriftelijk examen'. Een drietal videoprogramma's en de diaserie 'Optimisme en onbehagen' maakten tevens deel uit van de tentoonstelling.

Documentation

  • Met een zoen van de muze : handenarbeid, muziek, tekenen, textiele werkvormen, Coördinatiecommissie Experiment Eindexamens VWO (Zeist, 1985), 40 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.F45E12B6-0AF7-4ACB-9713-A48B33FAF42F

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!