De wijk Lunetten in het zuidelijk deel van de stad Utrecht werd tussen 1976 en 1984 op poten gezet. De plannen gingen uit van een wijk met een grote variatie in de bebouwing die door veel groen en water omzoomd zou moeten worden. Het was een van de eerste nieuwbouwprojecten in Nederland waarbij inspraak van de toekomstige bewoners plaatsvond.

Tegelijk met het gereedkomen van het bestemmingsplan voor de nieuwbouwwijk werd het omgevingskunstproject Lunetten gestart. De kunstenaars Wim Korvinus en Marcel van Vuuren ontwierpen een masterplan, waarin de zes geplande kunstprojecten een samenhang moesten krijgen met de sociaal-maatschappelijke en stedenbouwkundige uitgangspunten van het gebied.

Achteraf bleek dat de positie van Korvinus en Van Vuuren in het ontwerpteam niet duidelijk was, waardoor de uitgevoerde projecten weinig samenhang vertoonden met de bebouwde omgeving, zoals de bedoeling was. De individuele projecten gaven volgens de kunstcriticus Camiel van Winkel ‘blijk van een visuele dogmatiek die typerend was voor de omgevingsvormgeving’. Bovendien had men de mogelijkheden om met beeldende middelen een gegeven situatie te beïnvloeden enorm overschat.

De benadering van de bewoners werd door de coördinerende kunstenaars stelstelmatig van de hand gewezen. Het zou naar hun mening tot een enorme versnippering van het beschikbare budget leiden en bovendien vonden ze deze benadering te incidenteel, te weinig structureel. Overigens werd een project dat voor de bewoners zeer omstreden was, later alsnog vervangen.

De tentoonstelling die in het Centraal Museum werd gehouden van 18 december 1982 tot en met 30 januari 1983, gaf een beeld van de stedenbouwkundige plannen, tekeningen, maquettes van de deelopdrachten en reacties van de bewoners. Daarnaast werd een belangrijke plaats ingeruimd voor andere kunstwerken van de betrokken kunstenaars, Cornelius Rogge, Jan van Wijk, Bas Maters, Marian Campagne, Koos Flinterman, Henk Lampe en Kees Wevers.

bronnen:
Ton Verstegen, Paul Panhuysen, Lunetten, kunst in een nieuwe woonwijk, Den Haag 1982
www.kunstenpubliekeruimte.nl, een representatief overzicht van kunst in de openbare ruimte in Nederland van 1970 tot heden
Camiel van Winkel, Moderne leegte, Nijmegen 1999

Documentation

  • Beeldende kunstopdracht Lunetten, ([1982?])
  • Lunetten : kunst in een nieuwe woonwijk, Ton Verstegen, Paul Panhuysen, Praktijkburo Beeldende Vormgeving (Den Haag, 1982), 117 p.
  • Lunetten : kunst in een nieuwe woonwijk, [tekst Hans Schopping], Centraal Museum (Utrecht, 1982), [8] p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.469F9AE2-330B-4028-8A3B-7535601167D0

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!