Louise Fritzlin (1870-1953) kwam uit een gezin waar geen enkele affiniteit met kunst was te bespeuren. Nadat ze met enkele vriendinnen tekenles had gekregen en na het behalen van de acte lager tekenen, werd ze in 1895 toegelaten tot de Rijksacademie in Amsterdam. In 1898 overleed haar moeder en nam ze de zorg voor haar vader op zich. Wel volgde ze nog enkele lessen aan de Academie onder leiding van hoogleraar-directeur August Allebé, die onder de indruk was van haar kunstzinnige aanleg. Dat ze van Breitner les heeft gekregen, is niet vast komen te staan; wel werd ze naar aanleiding van een tentoonstelling in Arti de 'tweede Breitner' genoemd. In 1910 werd haar talent geëerd door een inzending van haar werk naar de Wereldtentoontstelling in Brussel. Een jaar later trouwde ze met J.C. Loman, waarna ze haar loopbaan als kunstenares opgaf.

Pas na haar overlijden in 1953 kwam haar man oog in oog te staan met de door haar gemaakte schilderijen, aquarellen en tekeningen. In 1956 schonk hij de nalatenschap via de gemeente Utrecht aan het Centraal Museum.

Naar aanleiding van deze gebeurtenis werd in december 1956 en januari 1957 een tentoonstelling met het werk van Fritzlin gehouden.

Later werd tijdens een jarenlang onderzoek de collectie van het Centraal Museum doorgelicht. De objecten werden getoetst op hun relevantie voor de historie van het museum en haar verzamelgeschiedenis, en de museale waarde van de objecten op het gebied van onderzoek, presentatie, en de geschiedenis van de stad of provincie. Aan de hand hiervan werd het collectieplan aangepast. Als gevolg daarvan werd in 2006 het grootste deel van de Fritzlin-collectie afgestoten.