In 1985 besloot de provincie Utrecht tot het aanleggen van een verzameling hedendaagse tekeningen. Vanuit de Provinciale Commissie Beeldende Kunst werd voorgesteld om als basis van deze collectie tekeningen te verwerven van kunstenaars "(...) die voor het moderne tekenen in ons land een sleutelrol hebben vervuld en nog vervullen." Het zwaartepunt van de verzameling zou moeten liggen bij werk vanaf 1975.

De verzameling geeft duidelijk weer hoe de tekenkunst zich heeft ontwikkeld: vanuit de dienende rol die de tekening van oudsher had als voorstudie of schets, heeft de tekenkunst zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een autonome discipline met een grote diversiteit.

De tekeningen werden als langdurig bruikleen bij het Centraal Museum ondergebracht. In 1991 werd in het museum voor de eerste keer een overzicht gegeven van de tot dan toe verworven werken.

Te zien waren tekeningen van onder meer Ben Akkerman (1920-2010), Theo Crijns (1957), Marlene Dumas (1953), David Groot (1949), Philippe Hardy (1950), Marc Ruygrok (1953), Rob van Koningsbruggen (1948), Jan Schoonhoven (1914-1994), Peter Struycken (1939), Carel Visser (1928) en Luuk Wilmering (1957).

In 2012 heeft het Centraal Museum de complete verzameling tekeningen van de provincie Utrecht in beheer genomen. De provincie zag het niet langer als haar taak deze verzameling verder uit te breiden en het beheer en onderhoud te bekostigen. De collectie bestaat uit ruim 400 werken van 127 kunstenaars.

Documentation

  • Linea Recta : collectie hedendaagse tekeningen Provincie Utrecht 1985-1990, red. Godert van Colmjon. voorwoord Jippe Hoekstra. dankwoord Sjarel Ex. red. Godert van Colmjon, Centraal Museum, Provincie Utrecht, Centraal Museum, 135 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.122E4870-AA11-4BD5-B327-38124AA3DB57

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!