In 1974 bestond Staatsbosbeheer 75 jaar, en naar aanleiding van dit jubileum werd van 18 september tot en met 3 november 1974 een tentoonstellling in het Centraal Museum gehouden. Bij het opzetten van de expositie waren de twee organiserende instellingen ervan uitgegaan dat de kunst ditmaal niet het doel moest zijn, maar een middel om kennis over te dragen over het milieu en de verschillende soorten invloeden die de mens soms ten goede, maar vaak ook ten kwade daarop kan uitoefenen.

Een deel van de expositie - in de catalogus toch "de kern" genoemd - werd gevormd door een honderddertigtal 17de, 18de en 19de eeuwse tekeningen van landschappen in de provincie Utrecht, met als vergelijkingsmateriaal recente foto's van diezelfde plekken. Daarnaast werden levend en gedroogd plantenmateriaal en bodemprofielen getoond, aangevuld met dia's, om een indruk te geven van de elementen die samen een landschap vormen. Ook een lantaarnpaal, met daartegen nonchalant een fiets gezet, maakte deel uit van de tentoonstelling.

De vormgeving van catalogus en affiche en de inrichting van de tentoonstelling waren, zoals steeds, in handen van Anthon Beeke (1940), de grafisch ontwerper die toentertijd werkte bij Total Design, en in 1981 zijn eigen studio zou starten.