Karel Klinkenberg (1852-1924) is door kunstkenner en oud-journalist Willem Laanstra omschreven als de meester van het zonnige stadsgezicht. Zijn schilderijen bevinden zich vaak niet in de steden waar ze geschilderd zijn. Een kijkje in een Alkmaars straatje hangt in het Frans Halsmuseum in Haarlem, zijn gezicht op het Spaarne met de Waag in Haarlem is in het Rijksmuseum Twenthe te vinden, voor zijn geromantiseerde visie op de Utrechtse Oudegracht moet je naar Dordrecht, en tot de collectie van het Centraal Museum Utrecht behoorde een Gezicht op de Dwarskaai te Middelburg.

Het schilderij uit het vierde kwart van de 19e eeuw was in september 1965 Kunstwerk van de maand. In een toelichting op het schilderij wordt Klinkenberg vergeleken met zijn romantische voorganger Cornelis Springer (1817-1891). De laatste "(...) zou zich in zijn stadsgezichten nimmer de kans hebben laten ontgaan om aandacht te vragen voor groter en talrijker, eer anecdotisch geziene stoffagefiguren. Bovendien is Klinkenberg in de weergave van dit onder lichtbewolkte hemel zonnige grachtje, met de temidden van al dat genuanceerde bruin, goudachtig beschenen blanke gevelpartijen weerspiegeld in het donkere water, veel gevoeliger voor kleurnuances en voor het atmosferische."

Het doek werd in 1911 samen met acht andere schilderijen en een brevarium door A.J. van Haagen, een exploitant van onroerende goederen, aan het Centraal Museum geschonken. Tot het legaat behoorde ook 1.000 gulden ter onderhoud van de tien stukken. Onbekend is of en hoe lang het schilderij deel heeft uitgemaakt van de vaste collectie. Het hing in 1953 op een tentoonstelling over Nederlandse architectuurschildes 1600-1900 en in 1967 op een expositie van "(...) moderne schilderijen uit eigen bezit".

In 2006 was het schilderij één van de 1.400 kunstwerken die het Centraal Museum afstootte uit haar collectie. Tijdens een jarenlange onderzoek dat resulteerde in een serie bestandscatalogi, werd de collectie van het museum doorgelicht. De objecten werden getoetst op hun relevantie voor de historie van het museum en zijn verzamelgeschiedenis, en de museale waarde van de objecten op het gebied van onderzoek, presentatie, en de geschiedenis van stad en provincie Utrecht. Aan de hand hiervan werd het collectieplan aangepast. 1.400 werken, zo'n 3% van het totale bezit, bleken niet goed op hun plaats in de collectie van het Centraal Museum. Zo ook het Middelburgs stadsgezicht van een Haagse schilder.

In februari 2014 stond het werk in de verkoop bij kunsthandel Simonis & Buunk in Ede.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een of meerdere objecten uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand september 1965, Centraal Museum (Utrecht, 1965)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.890BDE2F-5170-458A-91FD-94772ABBCB78

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!