Een "Anna te Drieën" uit ca. 1500 was het kunstwerk van de maand november 1968. Het werk was in 1967 door het Centraal Museum aangekocht. Afgebeeld zijn Anna met haar dochter Maria en haar kleinzoon, het Christuskind. Zoals gebruikelijk was op het einde van de middeleeuwen, lag het accent bij de voorstelling op de menselijke eigenschappen van de afgebeelden, terwijl de zuiver religieuze of bovennatuurlijke aspecten zoniet verwaarloosd dan toch als bekend worden verondersteld.

De houten groep maakte hoogstwaarschijnlijk deel uit van een gesneden altaar. Ten tijde van de tentoonstelling werd aangenomen dat het werk omstreeks 1500 was uitgevoerd door een Utrechts beeldhouwer. Nu wordt vermoed dat het gaat om een werk dat in Brussel is vervaardigd.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand november 1968

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.AB69E832-8E8C-428C-BBC6-B79239630916

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!