Karel Gomes (1930) behoort tot de sociaal-geëngageerde kunstenaars; hij vond zijn inspiratie in eigentijdse gebeurtenissen die een sterke weerslag hebben op het individuele en maatschappelijke leven. Zo maakte hij een groep van zeven figuren die elk op zichzelf een aspect van de oorlog en van zijn gevolgen uitbeeldt: het brute geweld, de blinde waanzin, haat en agressie, angst, honger en concentratiekamp, verminking en vluchteling.

In mei 1972 werd het kunstwerk geëxposeerd als kunstwerk van de maand. In de toelichting op de expositie wordt geschreven: "In de plastische vormgeving zouden we enige verwantschap kunnen vinden met de expressionistische techniek, zoals die in de beeldhouwkunst wordt toegepast, maar sterker dan op de vorm ligt de nadruk op de uitdrukkingskracht: elke figuur geeft op een bijzonder aangrijpende wijze in haar lichamelijke verscheurdheid en maskerachtige verwrongenheid een realiteit weer, die alleen kan ontstaan bij een kunstenaar die zoals Gomes, de oorlog bewust heeft meegemaakt en de gevolgen ervan aan den lijve ondervond."

Gomes heeft het anti-oorlogsmonument gemaakt 'in de vorm van een middeleeuwse dodendans', zoals hij het zelf noemt, een motief dat zonder twijfel is ontstaan onder omstandigheden van oorlog, geweld en dood. Alle onderscheid tussen rang en stand vervalt, en de dood strekt zijn macht ongenadig uit van paus en keizer tot burger, boer en bedelaar. Maar waar in de middeleeuwse dodendans elke figuur nog als individu wordt voorgesteld, gaat Gomes in zijn groep boven het individuele uit: de gellijkschakeling is reeds voltrokken, alleen de algemeen menselijke aspecten van de mensonterende oorlog blijven nog over.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand mei 1972, Centraal Museum (Utrecht, 1972)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.7E87450B-A4E1-4FED-A78D-751C1E2A21CA

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!