In de jaren twintig van de vorige eeuw traden voor het eerst enkele schilders op, die - onafhankelijk van elkaar - vonden dat een gedegen technische beheersing van het vak in wel heel veel eigentijdse kunstproducties ontbrak. Denk daarbij aan het werk van de expressionisten.

Deze schilders zochten weer bewust aansluiting bij het vakkundig schilderen zoals dat in de 17de eeuw gebruikelijk was. Ook in ander opzicht is er verwantschap met de kunstenaars uit die eeuw: geen gedurfde vervormingen, geen schijnbaar willekeurige kleurgeving, geen subjectief geladen weergave van de werkelijkheid, en ook geen geometrische abstractie. Ze geven opnieuw weer wat hun ogen zien, zoals de 17de-eeuwers deden. Maar er is een essentieel verschil. Werd in vroeger eeuwen de weergave van de werkelijkheid door een zekere onbevangenheid gekenmerkt, in de 20ste eeuw is daarvoor geen plaats meer. De neo-realisten gebruiken de werkelijkheid als middel om de gevoelswereld van de kunstenaar bloot te leggen.

Een goed voorbeeld is het 'Gezicht op San Gimignano' (1926) van Wim Schumacher (1894-1986). Het is geen charmant plaatje van een veel bezocht Toscaans stadje, maar een afbeelding waarbij de doodgewone Italiaanse huizen en torens overstraald worden door een zilverig, wel zeer onwerkelijk licht. Daardoor en verder door het ontbreken van mensen in deze toch stellig bewoonde stad, ontstaat de spanning tussen realiteit en angstdroom, het kenmerk bij uitstek van deze zo typisch Nederlandse groep neo- of liever nog magisch-realisten.

Het schilderij werd in 1955 aangekocht door het Centraal Museum voor 450 gulden (te vergelijken met nog geen 1500 euro nu) en was in juni 1968 kunstwerk van de maand.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand juni 1968, Centraal Museum (Utrecht, 1968)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.91F2670A-748B-432B-ABF0-4249AA0E0CDA

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!