Roelant Saverij (1576-1639) was in de periode 1602-1612 hofschilder van keizer Rudolf II te Praag. Hij was vermaard om zijn gefantaseerde berglandschappen en zijn weelderige bloemstukken. Men zag destijds bloemen als zinnebeeld van de vruchtbaarheid van de natuur en van de mildheid van de Schepper, maar ook als broze blijken van de vergankelijkheid. Dat alles ijdelheid is, kon behalve door doodshoofden en zandlopers ook door de snel verwelkende bloemen uitgebeeld worden. De nadruk werd in de schilderkunst toch vooral op de weligheid gelegd: een veelheid van soorten, van bontheid, van grillig afwisselende vormen. Zinnebeeldigheid van de afzonderlijke planten bepaalde mede hun keuze. Het resultaat doet naar huidige normen meestal overdadig aan, zoals in het Bloemstilleven van Saverij, dat in juli 1965 kunstwerk van de maand was.

Zoals gebruikelijk plaatste hij zijn boeket in een nis, die de in werkelijkheid niet te realiseren compositie als het ware "bijeen" houdt. Rond de bloemen die hij in 1624 schilderde, schaarde Saverij bovendien een kleine menagerie van vlinders, torren, sprinkhanen, kikvorsen, hagedissen, een ijsvogeltje en een kaketoe.

Het stuk is afkomstig uit het 'Notarishuis', Achter Sint Pieter 180 in Utrecht, waar het als schoorsteenstuk dienst deed in de vergaderkamer van de notarissen.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een of meerdere objecten uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand juli 1965, Centraal Museum (Utrecht, 1965)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.5E2449E3-8D13-49B0-9F62-EA41FC0D4C4A

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!