Kunstwerk van de maand januari 1970 was een nieuwjaarsprent van twee boden van prins Willem van Oranje. Hij was van 1558 tot 1567 en van 1577 tot 1584 stadhouder van Utrecht. De nieuwjaarsprent is in 1584 aangeboden aan de Staten van Utrecht. De nieuwjaarsgroet is, naar aangenomen wordt, de oudste bewaard gebleven nieuwjaarswens in ons land.

De prent is versierd met een gekleurde houtsnede met de twee boden van Willem, die ter weerszijden van een oranjeboom staan, waaraan het wapenschild van Oranje-Nassau in een krans is opgehangen. Op de achtergrond een landschap met een silhouet van een stad. Het opschrift luidt: “Wy boden wenschen den Edeldom eerbaer, Als ionstighe sinnen voor een nieu Jaer.” Dan volgt een achtregelig rederijkersvers met een heilwens aan de prins van Oranje, met vier citaten uit het Nieuwe Testament als uitgangspunt.

Verder bevat de prent een handgeschreven verzoek van de kassier Frans Both aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om drie gulden te betalen aan de bodes, welk verzoek nog dezelfde dag wordt gehonoreerd en ondertekend wordt door Adriaan van Zuylen, Nicolaas van Zuylen en Willem van Drielenburch. Daaronder verklaart Lieven de Vechter, een van de bodes, dat hij het geld heeft ontvangen.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand januari 1970, Centraal Museum (Utrecht, 1970)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.FD8E2C7C-5386-44C4-B155-3A1CDD6D0FEE

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!