De Utrechtse schilder Joost Cornelisz. Droochsloot (1585 of 1586 - 1666) schilderde vooral oudtestamentische bijbelstukken en Utrechtse stadsgezichten die hij stoffeert met veel bonte, druk doende figuurtjes. Er gebeurt in zijn werk zoveel en zijn kijk op het gedoe is zo humoristisch dat in bijbeltaferelen de aandacht soms van het hoofdmotief afdwaalt.

Droochsloot plaatst het gebeuren meestal in de open lucht; het schilderij dat in februari 1969 kunstwerk van de maand was, is het enige interieur dat tot dusverre van hem bekend is. Het schilderij werd in 1968 door het Centraal Museum verworven. Het stelt een musicerend gezelschap voor: negen personen, staand of zittend, waaronder vier zangeressen, zijn om een concentrisch gebouwde muziekstandaard als spil gegroepeerd. Iets terzijde zit links bij het venster een heer die een cister (een snaarinstrument) bespeelt; een luit met geknikte hals ligt naast hem op de tafel. Het overige instrumentarium omvat een theorbe (een basluit), eerste en tweede viool en viola da gamba, de voorloper van de cello. Twee tegenover elkaar staande zangeressen vormen de polen van de kring. De meeste blikken zijn gericht op een op de rug geziene vrouw. De vrouw rechtsachter bij de schouw, die met geloken ogen zingt, heeft de leiding: zij geeft met geheven hand de maat aan. De tegenstelling van zwierige kleding en grove gezichten en het gezamenlijk opgaan in de muziek zijn in het sfeervolle stuk fraai uitgedrukt.

Naast de negen musici zijn twee mannen aanwezig, die alleen lijken te luisteren. In vergelijking met de anderen zijn ze wat kleiner afgebeeld. Het gezelschap is verzameld in een opvallend hoog vertrek.

Het doek is meerdere malen uitgeleend voor tentoonstellingen in onder andere Brazilië, Chili, Frankrijk en Spanje.

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand februari 1969, Centraal Museum (Utrecht, 1969)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.9CF321EC-D95B-4035-BABA-BF001BC505F5

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!