Binnen en buiten het Centraal Museum is de Feestauto uit 1960 van Jan Stekelenburg (1922-1977) meerdere malen tentoongesteld. Het gaat om een semi-abstract schilderij met daarop een vrachtauto (ook wel herkend als een huis op wielen) in zwart met rode carosserie, van terzijde gezien. Volgens een catalogus zijn in de achtergrond alle mogelijke kleuren in afzonderlijke toetsen verenigd, in een andere beschrijving gaat het om feestauto, haast een orgie van felle kleur, tegen een donkere achtergrond. Het doek was in augustus 1967 te zien als kunstwerk van de maand.

Stekelenburg was een van de Limburgse kunstenaars die zich in de sfeer van de Cobra-groep hadden ontwikkeld. De groep werd in 1948 gevormd door kunstenaars uit Kopenhagen, Brussel en Amsterdam. Hun kunst "(...) wilde fel zijn en agressief, vol venijn, gericht tegen de bestaande kunst- en maatschappelijke vormen. De gemeenschappelijke stijl, die zich al gauw manifesteerde, komt voort uit een synthese van Surrealisme, de kunstvorm waarin men zoveel mogelijk met uitschakeling van het verstand het onderbewust levende tracht bloot te leggen en de spontaan-expressionistische uitingsdrang, die zo vaak gevonden wordt bij kunstenaars uit Noord-Europa." Of deze tekst ter toelichting verhelderend werkte bij de onbevangen toeschouwers van de Feestauto, is onbekend.

"De scheppingsdrift, het doen, werd belangrijker geacht dan het resultaat, vandaar ook de grote belangstelling voor uitingen als de kindertekening, het werk van geestelijk gestoorden e.d. omdat, meende men, daar de spontane creativiteit zo zuiver was gebleven."

Van augustus 1963 tot en met december 1972 werd elke maand speciale aandacht geschonken aan een object uit de collectie van het Centraal Museum.

Documentation

  • Kunstwerk van de maand augustus 1967, Centraal Museum (Utrecht, 1967)

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.EBC4930E-9C60-4F4E-A285-73B1445B9800

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!