In de jaren 60 van de vorige eeuw was het Koninklijk Zeemanscollege 'De Goninger Eendracht' de grootste werkgeversorganisatie in de kustvaart. Om te bestuderen op welke manier meer belangstelling voor de kustvaart kon worden gewekt, stelden de leden van het College een commissie in. Zo werden twaalf kunstenaars uit de noordelijke provincies uitgenodigd voor een kortere of langere reis op een coaster met de vraag om hun ervaringen in beeld te brengen. De kunstenaars waren volstrekt vrij en tot niets a priori verplicht.

Door de werken die deze reizen opleverden, ten toon te stellen wilde het Zeemanscollege de kustvaart in de belangstelling brengen van een publiek dat als regel nauwelijks of geen contacten met deze tak van scheepvaart had. Bovendien zou op de manier het tekort aan zee-schilderwerken verminderd kunnen worden, "(...) hetgeen mede misschien aanleiding zou kunnen zijn tot ontplooiing van talenten in een mogelijk voordien nauwelijks of niet vermoede richting," zoals in een toelichting op de tentoonstelling werd geschreven.

In 1961 werd de expositie geopend in het Groninger Museum. Naar aanleiding hiervan schreef Het Nieuwsblad van het Noorden op 21 december 1961: "De bewering, dat de interesse voor de scheepvaart aan het tanen is, kan men nauwelijks geloven als men de stroom bezoekers ziet die dagelijks de tentoonstelling (...) komt bekijken. Wellicht ligt het aantrekkelijke in de combinatie van Kunst en Kustvaart. Er werden reeds meer dan 4000 personen genoteerd, terwijl ook diverse werken al verkocht werden."

In 1962 deed de tentoonstelling het Centraal Museum aan.

Te zien waren in totaal 86 werken van Johan Dijkstra (1896-1978), Jan van der Zee (1898-1988), Jannes de Vries (1901-1986), Jan van der Baan (1912-1990), Dick Osinga (1913-1997), Ruurd Elzer (1915-1995), Marten Klompien (1917-1996), Abe Kuipers (1918), Evert Musch (1918), E.H. van Dulmen Krumpelman (1925-2000), W.H. Bouwsema (1936) en M.J. Tissing (1936).

Location

Centraal Museum, Dépendance Maliebaan 42

Documentation

  • Ku(n)stvaart, inl. [teksten Jos. de Gruyter; A. Boerma], Groninger Museum ([Groningen, 1962]), [44] p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.021AAD1D-9F5B-4514-BDC1-0441F406C88E

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!