Catharina van Rennes (Utrecht, 1858 - Amsterdam, 1940) studeerde zang en piano aan de Toonkunst-muziekschool in Utrecht. Zij componeerde talloze liederen, waaronder vele voor kinderen. De meeste zijn in de vergetelheid geraakt. Enkele, zoals 'Drie kleine kleuterkes' (opus 30) en 'Meimorgen' (beter bekend als 'Hela, gij bloempjes, slaapt gij nu nog'), worden nog gezongen, maar weinigen zullen zich realiseren dat ze gecomponeerd zijn door Van Rennes.

Zij verzorgde bijna een halve eeuw muziekonderwijs in Utrecht. Haar school was eerst gevestigd aan het Pieterskerkhof en later in haar woonhuis Brigittenstraat 1.

Catharina van Rennes overleed op 23 november 1940. Aan het Centraal Museum liet ze enkele bezittingen na, waaronder een gedenkalbum en een dito boek, enkele eretekenen, twee dirigeerstokjes, een fluitje en een aantal foto's. Die waren te zien op een kleine tentoonstelling die van 24 mei tot 3 juni 1941 werd gehouden.

Bij de opening van de tentoonstelling deelde de burgemeester mee dat er een straat naar Catharina van Rennes vernoemd zou worden. "Deze mededeeling werd door de aanwezigen met warm applaus begroet." De hoop werd uitgesproken dat die straat "(...) een fleurige, bloeiende straat worden mocht, een straat vol frissche, werkzame, geestige menschen en zingende kinderen."
Eerder die dag was op het vroegere woonhuis van Van Rennes aan de Brigittenstraat een gedenkplaat aangebracht.

Bronnen:
W. Paap. Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen (Utrecht 1972)
M. van de Vrugt, 'Catharina van Rennes (1858-1940), in: Utrechtse Biografieën, dl 2 (Utrecht 1995), p. 146-149
A.W.J. de Jonge, 'Rennes, Catharina van (1858-1940)', in Biografisch Woordenboek van Nederland
Utrechts Nieuwsblad, 26 mei 1941, p. 7

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.7DC20BC2-1B1E-4166-8944-71DAEAD8AEA2

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!