De Vereniging "Kunstliefde" hield van 12 oktober tot en met 9 november 1947 een tentoonstelling van werken van haar leden ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan van de vereniging.

Met werken van Willem van Leusden, J.H. Moesman, Otto van Rees, Jan van Ham, Jo Uiterwaal, H. Adriani-Hovy, Willem van Kuilenburg, Hans van Dokkum en vele anderen.

De catalogus bij de tentoonstelling opende met een essay van Jan Engelman over de vraag of schilder- en tekenkundige genootschappen nog zin hebben. "Wanneer hun voornaamste bezigheid bestaat in het houden van maaltijden en het ledigen van flesschen Bordeaux, voorzeker niet, - dat wil zeggen: zij hebben dan geen zin voor de schilder- en de teekenkunst. Maar zelfs als deze gezellige bezigheden ondergeschikt blijven, kleine bosschagies van rozen op het zeer doornig pad des kunstenaars, en de leden van het genootschap ernstig trachten zich te bekwamen in datgene. wat voor den Bevleugelde de eerste inhoud van zijn leven dient te wezen, zelfs dan mag men zich afvragen of in den merkwaardig bewogen tijd, waarin wij het twijfelachtig genoegen hebben het ondermaansche te doorschrijden, het in vereenigingsverband beoefenen van schilderen en teekenen geestelijk zoden aan den dijk zet. De wezenlijkste waarden der kunst ontstaan immers alleen bij de eenzamen, strikt-individueele worsteling in de stilte van de werkplaats. Daarbij kan niemand helpen, ook de bevriende vakgenoot niet."

Enkele krantenkoppen: "Utrechtse schilders maken een uitstekende indruk" (Nieuw Utrechts Dagblad), "Tentoonstelling Kunstliefde een verrassing" (Trouw, Utrechtse editie), "Men kan vaststellen, dat dit genootschap kan wedijveren met zijn zusterverenigingen" (Het Centrum, Utrechts katholiek dagblad).

Het was in 1947 de best bezochte tentoonstelling met ruim 2.300 bezoekers in vier weken, gemiddeld 585 per week.

Documentation

  • Jubileumtentoonstelling Kunstliefde, [voorw. Jan Engelman], Genootschap Kunstliefde (Utrecht, 1947), 72 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.2ABCA770-D6B3-4028-8625-4039E1D51929

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!