Samen met museum De Lakenhal in Leiden en de Rijksacademie in Amsterdam organiseerde het Centraal Museum een reizende expositie met het werk van 15 kunstenaars. Begin 1962 deed de tentoonstelling Utrecht aan. "Wat hen bindt is, min of meer toevallig, hun wonen en werken in Amsterdam, en, met opzet en overtuiging, hun vasthouden aan de weergave van de werkelijkheid.
Dit laatste mag misschien enige verwondering wekken, omdat juist Amsterdam in ons land als het bolwerk van de non-figuratieve uitingen wordt beschouwd. Het blijkt echter dat ook daar veel kunstenaars in hun werk de voorkeur blijven geven aan hun interpretatie van de herkenbare werkelijkheid.
De mogelijkheden die hen overblijven zijn zo ruim, dat elk talent zich op een persoonlijke wijze kan uiten, die, artistiek aanvaardbaar, niet hoeft te leiden tot een verstard en verdord naturalisme, in de zin van nagebootste foto's. (...)
Deze tentoonstelling wil niet meer zijn dan een voorlopige schets van een gebied in onze kunst, dat niet aan een overdaad van belangstelling lijdt." Aldus J.N. van Wessem, prof.dr. N.R.A. Vroom en dr. M. Elisabeth Houtzager.

Er was werk van voornamelijk dertigers tot vijftigers geselecteerd. "Juist het nauwe contact met de realiteit geeft aan de hier geëxposeerde werken een frisheid, die het rechtvaardigt, ook bij niet meer jeugdige kunstenaars van 'jonge kunst' te spreken."

Twee werken die indertijd geëxposeerd werden, behoren inmiddels tot de collectie van het Centraal Museum: Johannes de Doper van Renze Hettema (1927-2008) en De preekstoel van tweelingbroer Auke Hettema (1927-2004). Verder was er werk te zien van Ellen Thera Beerthuis-Roos (1926), Ruth Brouwer (1930), Frans J.H. Hazeveld (1911-1967), Theodoor Heynes (1920-1990), Hendrik Huig (1934), Nic. Jonk (1928-1994), Willem G.J. Kouwer Boomkens (1911-1991), Kurt Löb (1926), Willem den Ouden (1928), Hein Stork (1924-1993), Lou Strik (1921-2001) en A.J. Veldhoen (1934) die later als Aat Veldhoen bekend werd.

Location

Centraal Museum, Dépendance Maliebaan 42

Documentation

  • Jonge kunst uit Amsterdam : Ellen Thera Beerthuis-Roos, Ruth Brouwer , Frans J.H. Hazeveld. (...), [inl. M. Elisabeth Houtzager, N.R.A. Vroom, J.N. van Wessem], Centraal Museum, Museum De Lakenhal, Rijksakademie van Beeldende Kunsten (Amsterdam), [36] p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.EF137005-391F-4D78-A12D-2C3289ACA653

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!