'Network with Velazquez, Van Gogh, Mondrian, Breughel and Emperor Zhu Gaozhi' is een kenmerkend stuk voor het kunstenaarschap van JCJ van der Heyden, een van de belangrijkste Nederlandse kunstenaars na 1945. Van der Heyden (ook wel JCJ Vanderheyden genoemd) overleed op 27 februari 2012 in zijn woonplaats ‘s-Hertogenbosch.
De installatie 'Network with...', en documentatie over Van der Heyden, is tot en met 3 juni in het Informatiecentrum van het museum te zien.

'Network with...' is een kleine zwarte kamer, eigenlijk een kist, met daarin los geplaatste reproducties van bekende schilderijen van bekende meesters, kleine schilderijen van Van der Heyden zelf, een zwarte spiegel en foto’s. Het wekt de indruk van een kleine tentoonstelling waarbij de kunstenaar een poëtisch beeld oproept van hoe hij kijkt.
Flankerend zien we een schaakbordpatroon en een kruis-achtige compositie, of een naar schuin aflopende horizon. Dit zijn motieven die steeds weer terugkeren in het werk van JCJ van der Heyden. In 'Network with...' verwijst de kunstenaar ook naar Japan en China. Het land van de rijzende zon is gerepresenteerd in het gele doekje, China via de duiding van Zhu Gaozhi, de 15e-eeuwse Islamitische Chinese keizer met wie de modernisering van China startte. Analoog hieraan zag Van der Heyden mogelijk de start van de moderne kunst in Europa met de kunst Van Gogh en Mondrian (op z’n Amerikaans geschreven wat op diens late abstracte werk duidt, zoals Victory Boogie Woogie).

Tussen 1964 en 1975 startte JCJ van der Heyden zijn onderzoekend kunstenaarschap met het experimenteren met film, computergraphics, elektro-akoestiek en tijdsexperimenten. Hij schilderde nauwelijks. Hij raakte gefascineerd door de reproductie van de werkelijkheid. Hierbij reproduceerde hij zijn eigen en ander werk en ging zich meer en meer toeleggen op de constructie van installaties, waarin hij zijn werken verkleind of gefragmenteerd weergeeft. Met het combineren van deze afbeeldingen uit het verleden en heden is hij op zoek naar betekenisvolle verbanden dwars door ruimte en tijd, het ontwerp van een netwerk dat meer en meer zijn oeuvre is gaan worden.

Het Centraal Museum heeft een bijzondere band met het werk van Van der Heyden die samenhangt met de ontstaansgeschiedenis van 'Network with…'. Voormalig directeur Sjarel Ex nodigde Van der Heyden uit om een transportkist in te richten als bijdrage aan de Tokyo Biënnale van 1990. De kunstenaar aanvaardde de uitnodiging en zo ontstond 'Network with...'. Recent wijdde Ex nog een kleine tentoonstelling aan het werk van JCJ van der Heyden in Museum Boijmans van Beuningen.

JCJ van der Heyden was een zeer spiritueel kunstenaar, altijd op zoek naar de werking van kijken via systemen van associatie, denken en interpretatie. Als beschouwer kijk je met de ogen van de kunstenaar de wereld in en wordt je de verwondering gewaar. Een dergelijke levendige en mooie manier van kijken is zeldzaam