Georganiseerd t.g.v. het 25-jarig bestaan van het Schoolmuseum te Utrecht in het Centraal Museum

In 1941 bestond het Schoolmuseum in Utrecht 25 jaar. Het museum probeerde onder andere de lespraktijk te verlevendigen door tentoonstellingen te houden. Voor de jubileumtentoonstelling was "(...) een unieke collectie bijeengebracht met het doel ons nader te brengen tot het cultureele leven der Indische volkeren. (...) het is waarschijnlijk de eerste maal, dat in Utrecht een geslaagde poging is gedaan om ons duidelijk te maken wat er leeft in die groote groep van volkeren, die ons zoo na aan het hart ligt, en om ons een denkbeeld te geven van het kunstgevoel, dat zich manifesteert in een verscheidenheid van vorm en kleur, bewondering afdwingend voor zooveel onverwachten schoonheidszin, zelfs bij de meest primitieve stammen. Negen zalen werden gevuld met de artistieke voortbrengselen van Nieuw-Guinea, Celebes, de Molukken, Borneo, Sumatra, Java en Bali. Vooral de ingeboren kunstzin van de bewoners van dit laatste eiland wordt ons op deze tentoonstelling op wel zeer bijzondere wijze voor oogen gesteld. Men bezie eens de collectie teekeningen van Balische schoolkinderen van nog geen 9 jaar oud: hierover kan de Europeaan zich slechts verbazen……"

Het Schoolmuseum in Utrecht werd in 1916 opgericht. In de jaren 70 van de vorige eeuw ging de collectie over naar de Stichting Schooladviescentrum dat de nadruk legde op de advisering van scholen over actuele onderwijsontwikkelingen. Uiteindelijk werden de boeken ondergebracht bij de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam en de voorwerpen bij het Nationaal Schoolmuseum in Dordrecht.

bronnen:
Utrechtsch Nieuwsblad 4 oktober 1941
A.E.M. Jonker, Monument van een edel streven, De voorgeschiedenis van het Nationaal Schoolmuseum. in De School Anno, periodiek van de Vereniging Vrienden van het Nationaal Onderwijsmuseum, 1989 nr 4
http://onderwijsmuseum.nl

Documentation

  • De tentoonstelling Indische kunst : georganiseerd ter gelegeneheid van het 25-jarig bestaan van het School-Museum te Utrecht in het Centraal Museum, [voorw. L. van Vuuren], Centraal Museum (Utrecht, 1941), 20 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.B21AB16F-5BD7-4E12-90BD-F33FA26500A3

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!