In samenwerking met het Utrechtse Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum (ABC) organiseerde het Centraal Museum in 1997 deze tentoonstelling over 25 jaar archeologisch en bouwhistorisch onderzoek in de stad Utrecht. Het accent lag op de burgerlijke geschiedenis van de stad, met onderwerpen als de Utrechtse tegelbakkerijen, het middeleeuwse handelshuis, het Utrechtse stadhuis en omgeving en de ontwikkeling van de warenhuizen.

Tentoonstelling en bijbehorende pulicatie werden mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Anjerfonds, de gemeente Utrecht, STABU, het VSB Fonds, het Thurkow Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds en het Elise Mathilde Fonds.

De tentoonstelling was vormgegeven door Lies Ros, Amsterdam.

Bij de tentoonstelling werd een lesbrief uitgebracht voor scholen. Verder verrichtten medewerkers van het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum in de tuin van het museum opgraafwerkzaamheden in verband met de verbouwing. Speciaal voor de bovenbouw van het basisonderwijs werd rond deze werkzaamheden een programma gemaakt.

Designer

Lies Ros

Documentation

  • Oud-Utrecht : tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, Vereniging Oud-Utrecht (Utrecht)
  • Het stenen geheugen : 25 jaar archeologie en bouwhistorie in Utrecht, red. Geeske Bakker en Tarq. Hoekstra. [teksten Huib de Groot ... et al.], Centraal Museum (Utrecht, 1997), 176 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.7697DA06-5E50-44C5-88B5-95AE332EE75B

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!