Het Centraal Museum heeft enige tijd een ander museum als buurman gehad. Bij gelegenheid van het vierde lustrum van de School voor de Grafische vakken in 1927 werd een Museum voor de Grafische Vakken opgericht. De kleine collectie werd ondergebracht in het gebouw aan de Nicolaasdwarsstraat, dat de meeste Utrechters alleen maar kennen als de Agatha Snellenschool. M.R. Radermacher Schorer, een van de belangrijkste Nederlandse bibliofielen, werd voorzitter van de vereniging. De leden van het bestuur moesten er voornamelijk voor zorgen dat er voldoende geld binnenkwam om de collectie te kunnen uitbreiden.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw gevorderd door de Duitsers. Door een noodlottige vergissing werd veel van de museale bezittingen samen met de oorlogsbuit uit het gebouw meegenomen. Om na de oorlog toch "een teeken van leven" te geven werd besloten om een tentoonstelling in te richten, waarvoor het Centraal Museum ruimte beschikbaar stelde. De kosten werden gedrukt door alleen een beroep te doen op verzamelingen die zich in Utrecht bevonden.

De tentoonstelling trok zo'n 1000 belangstellenden. Ze moesten een verhoogde toegangsprijs van 60 cent betalen, maar kregen daarvoor wel de fraai opgemaakte tentoonstellingscatalogus mee.

Het Museum voor de Grafische Vakken is nooit een volwaardig museum kunnen worden. Er was te weinig geld, waardoor de huur van het gebouw aan de Nicolaasdwarsstraat niet meer opgebracht kon worden. In in mei 1958 werd besloten om de collectie over te dragen aan de Universiteitsbibliotheek van de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam. Blijkbaar had de Utrechtse Universiteitsbibliotheek geen interesse getoond.

Documentation

  • Catalogus van de tentoonstelling Het Nederlandsche boek door de eeuwen, gehouden in het Centraal Museum te Utrecht van 19 Oct. tot 10 Nov. 1946, Vereeniging "Museum voor de grafische vakken" (Utrecht, 1946), 47 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.D8682F8A-3714-4F90-8A61-5801BE3FFB4F

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!