In 1996 werd begonnen met de renovatie en verbouwing van het Centraal Museum. Daaraan voorafgaand had het Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum (ABC) van de gemeente Utrecht opgravingen verricht, waarbij onder andere het huis van de 17de-eeuwse kunstenaar Abraham Bloemaert (1566-1651) werd teruggevonden. Deze vondst was aanleiding om de expositie "Het huis van Bloemaert" op te zetten. De kunstenaar, de archeoloog en de architect vertelden het verhaal van het verleden, het heden en de toekomst van de plek.

Op een aantal zaterdagmiddagen werden twee kerken in het opgravingsgebied opengesteld. Van hieruit werden ook door de archeologen die de opgravingen hadden verricht, rondleidingen verzorgd.

Documentation

  • Met voeten getreden : [restauratie en reconstructie van een tableau van vroeg veertiendeeeuwse slibversierde plavuizen], Ingrid van Weert, Tjeerd Pot, [Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum, Gemeente Utrecht] ([Utrecht], [1995]), 22 p.
  • Wandelen rond : Bloemaert, samenst. Archeologisch Bouwhistorisch Centrum, Utrecht, Archeologisch en Bouwhistorisch Centrum (Utrecht, 1996), [8] p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.B9571ACF-EF3F-4284-97C9-F9B3A21CFF2E

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!