1975 was door de Raad van Europa uitgeroepen tot Europees Monumentenjaar. Met een tentoonstelling in het Centraal Museum werd aandacht besteed aan het monumentale pand Nieuwe Gracht 63, waar lang het Catharijneconvent van de Johannieterorde was gevestigd, en waar in de twintigste eeuw achtereenvolgens het Brandweermuseum, het Museum van Nieuwe Religieuze Kunst, Het Goud- en Zilver- en Klokkenmuseum en het Museum van Speeldoos tot Pierement onderdak hadden gekregen. In 1975 was een grote restauratie nog volop gaande om het beoogde Rijksmuseum het Catharijneconvent te kunnen huisvesten.