In 1952 was het 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci was geboren. Naar aanleiding van dit feit werd een herdenkingstentoonstelling in het Centraal Museum gehouden. Maar u heeft niets gemist. Het ging om een reizende tentoonstelling die de Unesco had samengesteld van reproducties naar 150 tekeningen van Da Vinci. Naar aanleiding van dit gebeuren schreef De Tijd van 13 december 1952 koeltjes dat de krant afzag van een beschrijving van de expositie. Wel werd in hetzelfde bericht ruim aandacht besteed aan de Utrechtse kunsthandelaar Wiegersma die een kostbaar stuk als geschenk voor het Museum voor Ceramiek in Faënza (Italië) beschikbaar had gesteld. Het museum was tijdens de Tweede Wereldoorlog zo goed als geheel vernield.

Tezelfdertijd kwam het bericht naar buiten dat ene William Garders uit New York claimde in het bezit te zijn van een onbekende Mona Lisa. Da Vinci zou het schilderij twaalf jaar voor hij een tweede versie, die nu in het Louvre te Par\js hangt, geschilderd hebben. Sindsdien is er niets meer van Garders vernomen.

Documentation

  • Unesco travelling print exhibition : Leonardo da Vinci : exhibition A, Unesco (Paris, [1953]), 20 p

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.64C9DB4C-C4B4-40AB-9BCA-7081A78CDA3E

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!