Van 30 augustus tot en met 30 november 2003 presenteerde het Centraal Museum een solo-tentoonstelling van Harmen Brethouwer (Aalten, 1960), met ruimtelijk en tweedimensionaal werk uit zijn art deco-serie.

Art deco
Brethouwer grijpt met zijn bijzondere serie kunstwerken terug op de art deco van de vroege twintigste eeuw, waarin kunst en ambacht met elkaar verweven raakten, en decoratieve motieven en kostbare materialen de boventoon voerden. Ook Brethouwer past in zijn art deco-serie een veelvoud aan kostbare materialen toe, zoals malachiet, schildpad, leer van de pijlstaartrog, parelmoer en goud. Met een grote ambachtelijke precisie en technische perfectie verwerkt Brethouwer deze materialen in zijn werk. Het resultaat is in visueel opzicht overrompelend door de schoonheid en kostbaarheid van de materialen. Opvallend is dat Brethouwer zich altijd beperkt tot twee vormen: de kegel en het platte vlak. De kegel beschouwt hij als een ideale, driedimensionale vorm, en het vierkant als de ideale platte vorm. Hierop kan hij alle mogelijke materialen, technieken en betekenissen projecteren in een eindeloze variëteit.

Kegel en vlak
Het art deco-project maakt deel uit van een serie van drie stijlen, waarmee Brethouwer zich een bepaalde historische stijl toeëigende. Hiermee grijpt hij op eigentijdse manier terug op oude stijlen, ambachten, technieken en verhalen, zonder zichzelf daarbij in een 'kunsthistorisch hokje' te plaatsen. Zo werkte hij tegelijkertijd aan de serie Chinoiserieën en de serie Minimal Art. Met zijn werk slaat Brethouwer een brug tussen beeldende kunst, toegepaste kunst en de kunstgeschiedenis. Hij noemt zijn kunstwerken 'precious objects', daarbij refererend aan de 'specific objects' van Donald Judd en aan zijn eigen visie op kostbaarheid.

Hedendaags Neo
Het Centraal Museum volgt het werk van Brethouwer al een aantal jaren; zo zijn er negen werken van hem aangekocht voor de collectie (stand oktober 2011) . Hij maakte hij de tentoonstelling "Vechtende Krekels" die in 1999 op initiatief van het Centraal Museum plaatsvond in landhuis Oud-Amelisweerd.
De solo-tentoonstelling van Brethouwer sloot aan op de tentoonstelling NEO, die vanaf 27 september 2003 in het Centraal Museum was te zien. In NEO, gesponsord door Douwe Egberts in het kader van zijn 250 jarig-jubileum, werden neostijlen uit de afgelopen 250 jaar op speelse, kritische en uitbundige wijze voor het voetlicht gebracht. Harmen Brethouwer, die het hergebruik van bestaande stijlen en technieken tot de kern van zijn kunstenaarschap heeft verheven, is een goed voorbeeld van een hedendaagse neokunstenaar.

De tentoonstelling was samengesteld door Meta Knol, conservator moderne en hedendaagse kunst, en Harmen Brethouwer.

Documentation

  • Guide de l'exposition : De Art Deco serie van Harmen Brethouwer, Meta Knol, Centraal Museum (Utrecht, 2003), vouwblad

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.D0BDC395-709F-4A17-852B-96FD80CFC711

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!