Van 24 november 1955 tot en met 12 februari 1956 waren in het Centraal Museum bronssculpturen, aquarellen, tekeningen en grafiek van de Italiaanse kunstenaar Giacomo Manzù (1908-1991) te zien. De tentoonstelling had eerder Duitsland en Oostenrijk aangedaan.

De 25 tentoongestelde bronzen waren unica, waarvan geen kopieën bestaan; de gipsvormen werden door de kunstenaar vernietigd. De Staande Kardinaal (Il Cardinale) was op het laatste moment aan de tentoonstelling toegevoegd. Het beeld was nog maar net aangekocht door de gemeente Tilburg, waar het een plaats zou krijgen in het plantsoen van de St. Paulus H.B.S. Het beeldhouwwerk werd in 1967 beschadigd en in juli 1977 opnieuw geplaatst, maar dan in de receptiehal van het gemeentehuis.

Op de tentoonstelling waren ook voorstudies en enkele foto's te zien van de door Manzù vervaardigde deuren van de Sint Pieter in Rome. In een brief van 6 december 1955 aan 'Gentile Signora Houtzager', de toenmalige directrice van het museum, gaf de kunstenaar enige toelichting op die deuren.

De kranten besteedden wel aandacht aan de tentoonstelling, maar de meeste recensenten vonden haar te klein om echt indrukwekkend te kunnen zijn. De anonieme recensent van de Nieuwe Rotterdamsche Courant scheef op 17 december: "Er valt zeker veel bij hem te bewonderen, maar hij treft niet diep." Frans Hannema omschreef het werk van Manzù in de Volkskrant echter als "waarlijk grote kunst". In het Utrechts Nieuwsblad werd geconstateerd: "De expositiestukken zijn ruim opgesteld tegen verschillend-getinte achtergronden, die het uitstekend “doen”. Zijbelichting, schijnwerperilluminatie en zgn. “strijklicht” (bij de reliëfs) zijn hier aangebracht op een wijze, die alle waardering verdient."

Houtzager heeft nog even overwogen om een bod te doen op een sculptuur van Manzù, maar daar was geen geld voor. Ook haar voorstel aan het college van B&W om een beeld van hem aan te kopen en in de openbare ruimte te plaatsen, had geen resultaat.

Zie ook Feico Hoekstra (eindredactie), Vrouwen, ruiters en kardinalen. De beeldhouwwerken van Marino Marini en Giacomo Manzù, 2009 blz 46-49. De publicatie hoorde bij de gelijknamige tentoonstelling die in 2009 in het museum Beelden aan Zee is gehouden.

Documentation

  • Giacomo Manzú : bronssculptuur, aquarellen, tekeningen, grafiek, [tekst Bruno Grimschitz], Centraal Museum (Utrecht, 1955), [12] p.
  • Giacomo Manzú : Bronzeskulpturen, Aquarelle, Handzeichnungen, Graphik, [Texte Bruno Grimschitz], Galerie Welz (Salzburg, 1955), 29 p., [32] p. pl.
  • Vrouwen, ruiters en kardinalen : de beeldhouwkunst van Marino Marini en Giacomo Manzù, red. Feico Hoekstra ... [et al.] ; tekst Marcella Cossu ... [et al.], Waanders, Museum Beelden aan Zee (Den Haag-Scheveningen), 152 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.00CCDA37-68A0-40C9-91A7-B9EF29FA0509

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!