Op 27 november 1992 opende koningin Beatrix de grote overzichtstentoonstelling van het werk van Nederlands beroemdste architect, Gerrit Rietveld. De tentoonstelling was georganiseerd door het Centraal Museum en het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. Meubels, ontwerptekeningen van meubels en architectuur, maquettes en foto's gaven inzicht in de diversiteit van zijn oeuvre.

Uit het onderzoek dat voorafging aan de tentoonstelling, werd duidelijk dat het bestaande beeld van Rietveld genuanaceerd diende te worden. Hij wordt vooral geroemd als de avant-garde-architect van het Rietveld-Schröderhuis en als ontwerper van de rood-blauwe stoel. Veel minder bekend is dat hij zich al voor de Tweede Wereldoorlog bezighield met volkswoningbouw, gestandaardiseerde productiemethoden, prefabmaterialen en stedenbouw, maar ook met typografie en kleurtoepassingen.
Als resultaat van het onderzoek kon een groot aantal indertijd ontdekte, nooit getoonde ontwerpen van Rietveld geëxposeerd worden.

De inrichting van de tentoonstelling was verzorgd door de kunstenaars Jan van Grunsven en Arno van der Mark.

Rondom de expositie vonden verschillende activiteiten plaats. In het museum werd een film vertoond, rondleidingen gegeven en was er gezorgd voor een groot aantal replica's van Rietveld-meubelen om het publiek in staat te stellen de stoelen uit te proberen. Door de VVV Utrecht en het Kunsthistorisch Centrum Amsterdam werden excursies georganiseerd naar Rietveld-panden in Utrecht en omgeving. Zo kon een bezoek gebracht worden aan een woning aan de Robijnhof in de wijk Hoograven. In deze wijk heeft Rietveld geprobeerd vorm te geven aan zijn opvattingen over volkswoningbouw.

Bij de voorbereiding werd nauw samengewerkt met de gemeente en de provincie Utrecht, de VVV's van de stad en de provincie Utrecht, het Nederlands Bureau voor Toerisme en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij bijdragen van AMEV (nu ASR), de VSB Bank (opgegaan in ABN Amro), de Nederlandse Spoorwegen, het toenmalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de Stichting Herinneringsfonds Vincent van Gogh, het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, de Koninklijke PTT Nederland (nu gesplitst in KPN, ING en PostNL) en het Cultuurfonds Bank Nederlandse Gemeenten

De tentoonstelling werd overgenomen door het Centre Pompidou te Parijs en door de stad Antwerpen in het kader van Antwerpen Culturele hoofdstad 1993.

Designer

Arno van der Mark

Documentation

  • Ambachtsman en architect : Gerrit Rietveld (1888 - 1964), Marijke Küper en Ida van Zijl, (Vrij Nederland, 53, 48, 22 november 1992), 62 - 63, 65 -67, 69
  • Centraal Museum Utrecht [topstukken; 2020], Voorw. Bart Rutten, Marco Grob, Jacqueline Rutten (prod.), Hans Schopping, Sheila Stafleu, Lotte Bont, Thomas de Bruin (red.), Centraal Museum (Utrecht, 2020), 208 p.
  • Gerrit Rietveld (1888-1964), red. Bureau Presentatie, Centraal Museum Utrecht ; bijdr. van Marina Alings ... [et al.], Intermed (Groningen, 1992), 16 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.5018930E-7615-4164-A69F-F7F66B37481D

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!