In 1980 bestond de Nederlandse Vereniging voor Tekenonderwijs (NVTO) honderd jaar. Op 23 augustus 1880 werd de eerste bestuursvergadering van de pas opgerichte NVTO gehouden onder voorzitterschap van W.B.G. Molkenboer, die later directeur van de Rijksnormaalschool in Amsterdam zou worden. In oktober 1880 zouden de statuten goedgekeurd worden. In die tijd was men ten volle overtuigd van de noodzaak dat het Nederlandse volk moest worden opgevoed tot smaak en kunstzin. Eén van de mogelijkheden bood het onderwijs.

Op de jubileumtentoonstelling in 1980 in de dependance van het Centraal Museum kwamen thema's aan bod als het Reform-tekenonderwijs, kindertekeningen, "tekenen is leren zien" en de VAEVO, de Vereniging ter bevordering van het Aestetisch Element in het Voortgezet Onderwijs die uitging van het "ernstig verlangen der massa naar schoonheid".

Location

Centraal Museum, Dépendance Maliebaan 42

Documentation

  • Geen dag zonder lijn : honderd jaar tekenonderwijs in Nederland 1880-1980, onder red. van Ben Koevoets en Herbert van Rheeden ; met bijdr. van Alice Boots ... [et al.], Fibula/Van Dishoeck (Haarlem, 1980), 175 p.
  • Geen dag zonder lijn : tekenonderwijs in Nederland 1880-1980, [brochure door Jopje Bakker, Marijke van Duyne... [et al.]], (Utrecht, 1980), 34 p., losbladig

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.286020E3-DC37-4040-9246-89AAE58F4A92

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!