'Een schilderij centraal' was de titel van een reeks van zes kleine tentoonstellingen waarin steeds één schilderij een centrale plaats innam. De schilderijen, die deel uitmaakten van de verzameling van het Centraal Museum, dateerden uit zes achtereenvolgende eeuwen en waren alle geschilderd door Utrechtse kunstenaars.
Het project werd uitgevoerd in 1979 en 1980 en was opgezet in samenwerking met het Kunsthistorisch Instituut van de Utrechtse universiteit.

Bij de derde tentoonstelling stond het schilderij De slapende Mars van Hendrick ter Brugghen (1588-1629) centraal.

Het schilderij werd in 1928 aan het Centraal Museum geschonken, en stond toen nog bekend als Slapende krijgsman. In een studie uit datzelfde jaar stelde de Duitse kunsthistoricus Wolfgang Stechow dat het om de slapende Mars ging, de Romeinse god van de oorlog.

Documentation

  • Een schilderij centraal : de Slapende Mars van Hendrick ter Brugghen, Erik de Jong ; [ten geleide Adeline M. Janssens ; voorw. E. de Jongh], Centraal Museum (Utrecht, 1980), 37 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.D3D7CA1E-E558-45D4-B3C3-C96AFDED0759

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!