'Een schilderij centraal' was de titel van een reeks van zes kleine tentoonstellingen in het Centraal Museum, waarin steeds één schilderij een centrale plaats innam. De schilderijen, die deel uitmaakten van de verzameling van het museum, dateerden uit zes achtereenvolgende eeuwen en waren alle geschilderd door Utrechtse kunstenaars.

Het project werd uitgevoerd in 1979 en 1980 en was opgezet in samenwerking met het Kunsthistorisch Instituut van de Utrechtse universiteit. Studenten in de kunstgeschiedenis schreven de begeleidende teksten en waren betrokken bij de opzet en de voorbereiding van het project.

De eerste tentoonstelling, van 22 september tot en met 1 november 1979, was gewijd aan het Utrechtse Kruisigingsdrieluik. Het Centraal Museum had het kleine 15de eeuwse drieluik in 1924 in langdurige bruikleen gekregen van het Rijksmuseum. Een jaar daarvoor was de eerste studie, gewijd aan het werk, verschenen. Pogingen om de schilder te identificeren zijn herhaaldelijk ondernomen, zonder resultaat, maar vrijwel steeds is verondersteld dat de triptiek rond 1460 door een Utrechtse meester moet zijn geschilderd. Op het middenpaneel zijn enkele Utrechtse bouwwerken - Domkerk, Domtoren en Buurkerk - vrij nauwkeurig weergegeven.

Documentation

  • Een schilderij centraal : Het Utrechtse Kruisigingsdrieluik en de aanblik van de hostie, Korine Hazelzet. [ten geleide Adeline M. Janssens. voorw. E. de Jongh], Centraal Museum (Utrecht, [1979]), 22 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.1C5ACCC1-DB6C-41CA-B272-3AD8620BAB3A

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!