In 1964 vierde het Nederlands Bijbelgenootschap zijn 150-jarig bestaan. Naar aanleiding hiervan werd in het Centraal Museum de tentoonstelling 'De wereld van de bijbel' gehouden. "De titel maakt de bedoeling zo duidelijk, dat nadere toelichting haast overbodig is," aldus werd gesteld in de inleiding bij de catalogus. "De bijbel heeft voor de gelovige een boodschap van eeuwige waarde, maar is in zijn vormgeving gebonden aan tijd en ruimte. Er wordt een geschiedenis verteld, die een periode omspant van de zwerftochten der aartsvaderen af tot en met de zendingsreizen der apostelen. De ruimte, waarbinnen deze geschiedenis zich afspeelt, reikt van de Perzische Golf tot aan de Straat van Gibraltar. De wereld van de bijbel oproepen wil dus zeggen, dat men zich gaat verdiepen in de levensomstandigheden van verre tijden in oosterse en zuideuropese landen."

Te zien waren voorwerpen uit onder meer Egypte, Mesopotamië, Assyrië, Griekenland en uit de Romeinse tijd. De opzet was chronologisch, waarbij - heel subtiel - wel aandacht werd besteed aan de veertig jaren durende zwerftocht van de Joden door de woestijn, maar geen voorwerpen uit dat gebied te zien waren. "Het schijnt alsof in zulk een woestenij de dood oppermachtig heerst."
De organisatoren van de tentoonstelling meenden dat de expositie toch te weinig tot de verbeelding zou spreken als alleen maar 'echte' zaken zouden worden getoond. Daarom werden ook natuurgetrouwe kopieën van zeldzame stukken tentoongesteld.

Documentation

  • De wereld van de bijbel : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlands Bijbelgenootschap, samengest. door M.A. Beek, Joh. L. van der Boogert en F.J. Hoogewoud, Nederlandsch Bijbelgenootschap ([S.l.], 1964), [121] p.
  • The World of the Bible: introduction to the Dutch catalogue, M.A. Beek, Nederlandsch Bijbelgenootschap ([S.l.], 1964), [26] p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.CF64DA7A-CD56-49C1-A9EF-31A1F9509651

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!