Twee projectruimtes op de eerste verdieping van het museum (Expo 4) zijn bestemd voor tentoonstellingen van Utrechtse kunstenaars, vormgevers en ontwerpers: de Nieuw Utrecht Kamers.

Na Ienke Kastelein en Winde Rienstra presenteert Jan Koen Lomans er nieuw werk. Jan Koen Lomans (1978) is een Utrechtse kunstenaar bij wie ambachtelijkheid een belangrijk gegeven vormt in zijn werk. Hij maakt gebruik van wisselende materialen en ontwikkelt nieuwe technieken; van houtskool tot geweven kleden; van hand-getufte installaties tot polyester smeltwerk. Het resultaat is steeds onverwachts en verassend.

In Lomans' kunst keren grote thema’s als vergankelijkheid en (weder)geboorte steeds terug. Hij zoekt continu naar technieken om deze thematiek niet zomaar te verbeelden, maar ook invoelbaar te maken. Tijdens deze zoektochten bedenkt hij zelfs nieuwe technieken, bijvoorbeeld door met een laser te tekenen in polyester stof. Deze werkwijze gaat hand in hand met zijn abstraherende manier van beelden maken.

Stap voor stap heeft Lomans de letterlijke weergave van een onderwerp, bijvoorbeeld een bloem, achter zich gelaten. Hij zoomt in op de vorm van de bloem en schept droomlandschappen van de lijnen die overblijven. Passend in de kunsthistorische traditie van abstrahering schotelt Lomans ons nieuwe beelden voor. Met recht kun je zeggen dat voor Lomans het maken van kunst een scheppende bezigheid is.

Tufttechniek
Het tuften van enkele werken die nu in het Centraal Museum te zien zijn, vond plaats in het het Textiellab te Tilburg. In deze film ziet u Karen Zeedijk en Jan Koen Lomans aan het werk bij het tuftproces en de installatie van de werken in Utrecht.