Simon Levie (1925), voormalig directeur van zowel het Amsterdams Historisch Museum als het Rijksmuseum, stelde in 1995 als gastconservator een tentoonstelling in het Centraal Museum samen. Veel werken waren 'oude bekenden' voor hem: Levie heeft van 1953 tot 1958 als conservator van de afdeling schilderijen in het Centraal Museum gewerkt. De nadruk bij de selectie lag op werk van 16de- en 17de-eeuwse meesters. Daarbij was Levie vooral benieuwd of wat in de jaren 50 als Utrechtse top gold, ook met de tijd was mee geëvolueerd.

Collection in this exhibition

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!