Op 13 januari 1491 stichtte de Utrechtse domkanunnik Evert Zoudenbalch (1423/24-1503) het Elisabethsgasthuis. Het zou een plek worden voor de opvang en verzorging van weeskinderen 'die van allen menschelicken troost verlaten sijn', waar ze ook vandaan kwamen. Daarmee was de grondslag gelegd voor het eerste weeshuis in de Noordelijke Nederlanden, oorspronkelijk gelegen aan het Vredenburg, vanaf 1582 aan de Oudegracht/Springweg en na 1927 aan de Nieuwegracht 98. Toen stond het al bekend als Gereformeerd Burgerweeshuis. In 1963 verlieten de laatste kinderen het huis en zette de stichting Evert Zoudenbalch Huis haar werkzaamheden voort als charitatieve instelling.

Het vijfde eeuwfeest in 1991 was voor het Centraal Museum en het Gemeentelijk Archief een goede aanleiding voor een nieuw samenwerkingsproject. De kern van de expositie "Burgerwezen van Utrecht" werd gevormd door de waardevolle archivalia van het Weeshuis. Door een aantal interessante bruiklenen werd het beeld van de geschiedenis van de zorg voor de weeskinderen nog verlevendigd.

De samenstelling van de tentoonstelling en de redactie van de bijbehorende catalogus waren in handen van A. Pietersma, hoofd afdeling archieven en bibliotheek van de Gemeentelijke Archiefdienst, en L.L.M. Smit, conservator historische afdeling van het Centraal Museum.

Designer

Jos Stoopman

Documentation

  • [Interview de heer Den Beer van Poortugael regent-secretaris-rentmeester Zoudenbalch-huis/Burgerweeshuis deel 4], ([1991])
  • [Interview de heer Heytenis oud-wees Zoudenbalch-huis/Burgerweeshuis : deel 1], ([1991])
  • [Interview de heer Heytenis oud-wees Zoudenbalch-huis/Burgerweeshuis : deel 2], ([1991])

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.EA6456FA-BE88-4C2F-A9F1-DB16C21A081D

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!