Het Centraal Museum heeft van 8 maart tot en met 25 mei 2008 aandacht besteed aan een van de meest geliefde burgemeesters uit de geschiedenis van Utrecht: dr. J.P. Fockema Andreae (1879–1949). In dezelfde periode heeft Architectuurcentrum Aorta ook een tentoonstelling gewijd aan de belangrijke stadsvernieuwer en burgervader. Deze dubbeltentoonstelling gaf een goed beeld van het burgemeesterschap van Fockema Andreae, onder wie de stad Utrecht tussen 1914 en 1933 floreerde.

Fockema Andreae in het Centraal Museum
De tentoonstelling in het Centraal Museum is ingegaan op de persoon en de bestuurder Fockema Andreae. Hierbij was een keuze gemaakt uit de omvangrijke collectie geschenken die de burgemeester zorgvuldig heeft bewaard en die hij aan het museum heeft nagelaten. Het gaat daarbij om voorwerpen die van groot belang zijn geweest voor het vervullen van zijn taken als burgemeester, zoals scharen voor het knippen van linten, sleutels om deuren te openen, een troffel voor een eerste-steen-legging en veel insignes en gedenkpenningen. Tevens was een selectie gemaakt uit de grote aantallen documenten, publicaties en foto’s die betrekking hebben op de burgemeester. Erg bijzonder zijn de burgemeestersstoel uit die tijd en het portret dat Isaac Israëls heeft gemaakt van Fockema Andreae bij zijn afscheid in 1933.

Fockema Andreae in Aorta
De tentoonstelling in Architectuurcentrum Aorta liet zien hoe Utrecht onder leiding van Fockema Andreae van aanzien veranderde, met behoud van haar monumentale karakter. Zo werd een eigen exemplaar van zijn publicatie ‘De Hedendaagsche Stedenbouw’ (1912) getoond, temidden van beelden die de groei van Utrecht in de periode 1914–1933 illustreren. Ook was het uitbreidingsplan van Berlage/Holsboer te zien en werd de visie van Fockema Andreae op Utrecht getoond.

Bettina van Santen, werkzaam op de afdeling Stedenbouw en Monumenten bij de Gemeente Utrecht en auteur van vele historische publicaties over Utrecht, gaf op woensdag 23 april 2008 een lezing over de stedenbouwkundige ontwikkeling van Utrecht in de ambtsperiode van Burgemeester Fockema Andreae.

J.P. Fockema Andreae
Joachimus Pieter Fockema Andreae werd in 1879 geboren in Leiden, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Utrecht, waar hij al snel carrière maakte binnen de gemeente. Vanaf 1914 leidde hij bijna twintig jaar de stad Utrecht, totdat hij in 1933 werd benoemd tot commissaris van de koningin in de provincie Groningen. Hij trok naar het hoge noorden, maar verruilde Groningen na drie jaar alweer voor Utrecht. Vlak voordat hij overleed in 1949, werd in Utrecht een straat vernoemd naar de geliefde ex-stadsbestuurder: de Burgemeester Fockema Andreaelaan.

Designer

Lies Ros

Documentation

  • 'Hij wijdde al zijn trouw aan Utrecht' : burgemeester J.P. Fockema Andreae (1879-1949), Bettina van Santen ; i.s.m. Maarten Brinkman, Renger de Bruin en Lindy Schuin, De Arbeiderspers, , (Oud-Utrecht : tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 81, 2, april 2008), 434 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.CC875686-8E8F-4EF6-ABD4-970A61F189B8

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!