Soms werden er verrassende tentoonstellingen in het Centraal Museum gehouden. Van 15 december 1966 tot 29 januari 1967 werd werk van de beeldhouwer Jeanot Bürgi samen met dat van de grafisch vormgever, tekenaar en schrijver van kinderboeken Dick Bruna geëxposeerd. In de catalogus van de tentoonstelling werd niet uitgelegd wat beiden met elkaar te maken hadden. Maar vermoedelijk was alleen het feit dat ze allebei in Utrecht werkten, de bindende factor.

Bürgi (1939-2011) was een Zwitserse beeldhouwer die van 1962 tot circa 1979 in Utrecht heeft gewerkt. Daar heeft hij zo'n 60% van de consoles van de lantaarnpalen aan de grachten ontworpen. Een deel van deze 190 ontwerpen heeft hij ook zelf gehakt. Daarnaast maakte Bürgi ook ander werk voor de openbare ruimte, met name in Deventer en Utrecht (onder meer aan de Van Bijnkershoeklaan, Marinus van Meelstraat en Brennerbaan). Hij was verder betrokken bij de restauratie van de Catharinakerk in Utrecht. Van zijn beeldhouwwerken werden echter voornamelijk werk uit particuliere collecties tentoongesteld.

Het werk van Dick Bruna (1927) is zo langzamerhand deel gaan uitmaken van ons nationaal bewustzijn. Uit de tentoonstellingscatalogus: "Door de vormen van zijn onderwerpen tot het uiterste te vereenvoudigen, zodat alleen het essentiële overblijft, weet Bruna zijn werken een bijzondere aantrekkelijkheid en kinderlijke bekoorlijkheid te verlenen. Niet alleen in zijn kinderprenten en -gordijnen, maar ook in zijn affiches en boekomslagen geeft hij blijk van een sterk gevoel voor humor, waardoor een bijna cartooneske indruk gewekt wordt. De geestige rijmpjes en treffende slagzinnen, die sommige van zijn affiches sieren, worden ook door hem opgesteld." Alle tentoongestelde werken waren toen nog eigendom van de kunstenaar. Van de 58 objecten die van zijn hand werden geëxposeerd, verwees er slechts één naar nijntje: het zogeheten nijntje gordijntje voor de kinderkamer.

Documentation

  • ARCHIEF Houtzager
  • Bürgi [en] Bruna, Centraal Museum (Utrecht, 1966), 18 p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.DA5B209D-2A27-44BB-95FD-E80034B71789

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!