Berhardina (Dien) Bokhorst (1880-1972) werd op haar twaalfde naar de meisjes-HBS in Den Haag gestuurd. Vervolgens behaalde zij de akte M.O.-tekenen op de Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag, waarna ze nog een jaar les in modeltekenen kreeg van Frits Jansen.

In 1899 begon ze met het maken van modetekeningen van ‘reformkleding’ voor het Maandblad der Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding. Het doel van de vereniging was vrouwen te bevrijden van ongemakkelijke kleding als het korset. Men streefde naar gezonde, praktische en mooie kleding voor vrouwen uit alle klassen. Bokhorst maakte allerlei modetekeningen ter begeleiding van de knippatronen. Voor haar tekeningen kon ze niet terugvallen op voorbeelden uit Nederland, ook het niveau van de modeprenten uit Parijs is op dat moment niet erg hoog.

Ook voor het blad Schoonheid door Gezondheid maakte zij tekeningen van reformkleding. Verder gaf ze les wn werkte ze voor een een galerie voor vernieuwende kunst in Amsterdam. In 1902 verschenen haar eerste boekillustraties, en wel in het Heidekoninginnetje, een kinderboek van Catharina van Rennes.

Ze kan verder beschouwd worden als de eerste vrouw in Nederland die meubels maakte van Indisch vlechtwerk.

Tussen 1907 en 1932 was zij vaste modetekenares bij het damesblad De Vrouw en haar Huis, dat door Elisabeth Rogge was opgericht. Ze tekende meer dan de helft van de illustraties in de moderubriek, waarvoor Rogge de teksten schreef. De illustraties in de eerste jaargangen zijn het meest apart van stijl.

In oktober 1919 werden in De Vrouw en Haar Huis wandversieringen voor de kinderkamer besproken en enkele series prentbriefkaarten voor kinderen. Ze waren alle van de hand van Midderigh-Bokhorst.

Ook illustreerde zij tussen 1902 en 1942 jeugdtijdschriften zoals Onze Kinderen, de Kindercourant van het Nieuws van den Dag en Zonneschijn. Berhardina werd vooral bekend met haar illustraties voor kinderboeken, in totaal illustreerde ze meer dan vijfhonderd titels, van prentenboeken voor kleuters en meisjesboeken tot sprookjesboeken. Daarbij werkte ze overigens nauw samen met haar echtgenoot Jean-Jacques Midderigh, met wie ze in 1905 was getrouwd. Berhardina bepaalde de compositie en tekende de personen en dieren, haar man deed de achtergrond en de belettering.

In de jaren twintig begon Midderigh-Bokhorst met reclamewerk. Zij tekende advertenties, affiches en geïllustreerde catalogi voor Nederlandse en buitenlandse bedrijven, zoals voor Vim, Van Houten chocolade en Sunlight. Ook voor Vroom & Dreesmann ontwierp ze reclameboekjes. Op een verzoek van de firma Boldoot om een advertentietekening te maken is ze niet ingegaan (juni 1924).

In 1982 werd in het Centraal Museum een tentoonstelling gewijd aan het werk van Berhardina Midderigh-Bokhorst. Haar rol als illustratrice op kledinggebied stond daarbij centraal. Ook een viertal kinderkamerplaten uit de eigen collectie van het museum waren te zien.

bron: Rose Spijkerman, Bokhorst, Johanna Berhardina, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland
Hanneke Adriaans, Berhardina Midderigh-Bokhorst als illustratrice op kledinggebied, Utrecht 1982

Documentation

  • Berhardina Midderigh-Bokhorst als illustratrice op kledinggebied, [tekst Hanneke Adriaans], Centraal Museum (1982), [12] p.

Collection in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.7EBB05EC-62DD-4E82-A390-0171E20808A3

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!