"In tegenwoordigheid van een groot aantal autoriteiten en genoodigden is hedenmorgen in het Centraal Museum een tentoonstelling van schilderijen en beeldhouwwerk geopend, afkomstig van kunstenaars uit de provincies Utrecht en Gelderland en georganiseerd door de Ned. Kultuurkamer. Deze tentoonstelling, welke 5 zalen omvat, is bedoeld als een voorspel tot de in de hoofdstad te houden nationale expositie, en zij wil o.a. een positieve bijdrage zijn in den strijd tegen den Kitsch.

De Burgemeester kondigde aan, dat men dezen strijd thans stelselmatig ter hand wil nemen, ook door het in beslag nemen van voorraden, omschakeling van bepaald zaken en in het ergste geval sluiting, resp. opheffing van fabrieken van kunst aan den loopenden band." (Utrechtsch Nieuwsblad 27 mei 1944)

Over de kwaliteit van het gebodene werd verder niet bericht. En de aangekondigde nationale tentoonstelling is er niet gekomen.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.BE11FF56-512A-44EB-BCEC-13418423F459

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!