"In de tuinzaal van het Centraal Museum exposeren tot en met 30 mei studenten van de afdeling Kledingvormgeving der Akademie Artibus te Utrecht. Door het tonen van het werk wil men een doorsnee geven van de manier waarop studenten in de loop van hun studie aan de afdeling bezig zijn. Het vormonderzoek staat daarbij voorop; pas in de latere jaren wordt de toepasbaarheid een belangrijk criterium." (Groot Utrecht, 25 mei 1977)

Voor de bijbehorende modeshow was 'voorjaarslover' het uitgangspunt: de kleuren daarvan waren in de getoonde kledingstukken toegepast. "Als basisvorm moest alles groot zijn en niet aan trends gebonden," aldus een van de docenten vormgeving.

Artibus was een van de voorlopers van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).