Talrijk zijn de tentoonstellingen die in de loop der jaren zowel in Nederland als in het buitenland aan de kunst van Karel Appel (1921-2006) werden gewijd. Met de tentoonstelling 'Appels Oogappels' bracht het Centraal Museum werk van de kunstenaar uit zijn privé-collectie. Deze verzameling werd voorheen nooit in haar geheel getoond. Dankzij de tentoonstelling die van september tot en met november 1970 werd gehouden, waren vroege werken als 'Maanmannetjes' (1946) en 'Vis, vrouw en haan' (1947), evenals 'Crying crab' (1954), 'Un monde volant' (1961) en 56 andere doeken voor het eerst buiten Appels ateliers te zien.

De titel van de tentoonstelling was bedacht door Louis Gans (1930-2012), kunsthistoricus en begin jaren 60 van de vorige eeuw hoofdconservator van het Stedelijk Museum te Amsterdam.