In het Centraal Museum werd van 3 mei tot en met 7 juni 1963 de tentoonstelllng “5000 jaar kunst in Pakistan" gehouden, die officieel door de zaakgelastigde van Pakistan werd geopend. De tentoonstelling was samengesteld door de Deutsche Kunstrat en was eerder te zien geweest in Darmstadt, Augsburg en Bonn. Van de 700 kunstschatten die in de catalogus waren vermeld, was 9% niet meegezonden door de verantwoordelijke Pakistaanse autoriteiten.

"Men mag zich gelukkig prijzen dat deze unieke collectie ook naar ons land is gekomen. Men komt daardoor in kennis met de kunst en beschaving van een der oudste cultuurlanden ter wereld, liggend in het gebied van de rivier de Indus. Interessant is daarbij, dat men de artistieke ontwikkeling gedurende vijf millennia kan volgen. Op de cultuur van de Indus-vallei (3000- 1500 v. Chr.), volgde een Arisch-Indische beschaving, die vele vreemde invloeden heeft ondergaan door invallen van de Perzen, Grieken, Arabieren, Mongolen, Portugezen en Engelsen.

Nadat de bezoeker zich in een zaal met documentatiemateriaal heeft georiënteerd omtrent de vindplaatsen van de kunstschatten, de tocht van Alexander de Grote op de kaart gevolgd en het doordringen van de Islam nagegaan, zal hij met des te meer aandacht de artistieke voortbrengselen uit de verschillende perioden beschouwen.

De indeling is duidelijk genoeg en zo zijn in de eerste zaal beeldhouwwerken, keramiek en sieraden van de Indusvallei bijeengebracht. Vier zalen zijn gewijd aan de z.g. Gandhara-kunst, genoemd naar een streek in het Noorden van West-Pakistan, waar zij zich het meest ontwikkeld heeft. Er is hier sprake van een mengcultuur, geïnspireerd door het Boedhisme met sterke Griekse invloeden. In een van deze zalen kan men aan de beeldhouwwerken, die veelal van tempels afkomstig zijn, de levensloop van Boedha volgen. De kunst van Oost-Pakistan, vallend in de middeleeuwen, is meer op het oosten gericht, terwijl de reliëfs veelal betrekking hebben op de Hindoeïstische godsdienst. Het pièce de milieu in deze zaal is het beeld van een olifant, die een rijk geornamenteerde pilaar draagt, waarop de post van een gebouw gerust moet hebben.

Twee benedenzalen werden gevuld met kunst van de Islam, waaronder fraaie weefsels en fijn gekleurde miniaturen. Tenslotte vindt men in de tuinzaal Pakistaanse volkskunst.”

bron: De Tijd De Maasbode 4 mei 1963

Ten tijde van de tentoonstelling bestond Pakistan uit Oost-Pakistan, het huidige Bangladesh, en West-Pakistan, wat nu Pakistan heet.

Documentation

  • 5000 jaar kunst in Pakistan, [mit Beiträge von Kurt Schmidt, F.A. Khan...et al. ; verantwoording door Maria Elisabeth Houtzager], Centraal Museum (1963), 41, [182] p.
  • 5000 jaar kunst in Pakistan, [catalogus met bijdragen van Kurt Schmidt ... et al.], Centraal Museum (Utrecht, 1963), 38 p.

Collection in this exhibition

  • No objects from the Centraal Museum collection were shown in this exhibition

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL: https://hdl.handle.net/21.12130/exhibit.AEBEC31B-1BA8-4C57-8331-6490EECF2AB2

Questions?

Do you have a remark or extra information on this exhibition? Please let us know!