Brief van G. Rietveld aan van Meurs

Brief van G. Rietveld aan van Meurs

1/3

This object is now not on display in the museum

Title

Brief van G. Rietveld aan van Meurs

Dating

1926

Object number

RSA0042

Object type

correspondentie, brief

Acquisition

bruikleen 1985

Inscriptions and markings

  • None : 00-00-1926. Brief van Rietveld aan Van Meurs 26 x 21,3 cm zwarte inkt en deels potlood met een gedeeltelijke transscriptie in ballpoint op gelinieerd papier [door Truus Schröder] Zeer Geachte Heer Van Meurs, dank voor de zending van Bouwen"/ 't Is een keurig blad. Ik vond er ook foto's van de Par. tent. die ik/ nog nergens zag./ Constructivisme - ik weet niet wie dit woord het eerst is gaan ge-/ bruiken om een kunstrichting aan te duiden, maar ik vind er/ wel iets goeds in. Wanneer ik b.v. 3 regels met elkaar wil verbinden/ kan ik een houtverbinding zoeken en de regels plaatsen naar aanleiding/ of afhankelijk van die verbinding onderling plaatsen. Ik zou dan de/ verbinding als voornaamste laten gelden in tegenstelling met een/ soort kunstvorm voorop te stellen en dan [de = doorgestreept en vervangen door: een] verbinding zoeken die/ het minst stoort of misschien [hoogstends = tussengevoegd] meedoet/ Het woord constructievisme duidt niet op de verbinding, maar/ op (in 't geval van de 3 regels) de onderlinge plaatsing van die regels/ wat een soort beelding mogelijk maakt, door de wijze wwar/ door ze met elkaar in verband gebracht worden - dan eerst volgt/ de eigenlijke verbinding - Ik bedoel niet dat deze handelingen/ afgescheiden van elkaar geschieden - de ontwikkeling van de/ verbinding brengt mogelijkheden van constructie mede en/ omgekeerd./ Verder [vanaf hier in potlood] kan ik u nog zeggen, dat vooral binnen niet gestreeft is/ naar een compositie, die altijd in zich zelf volledig ver/ schijnt, maar alles wat noodig is als [beweegelijke = tussengevoegd] achtergrond van het/ leven te doen verschijnen./ de directe samenwerking met de opdrachtgeefster/ Tr. Schräder maakte dit nog meer mogelijk/ Met vr. groet/ Hoogachtend/ Rietveld arch. in de kantlijn met potlood: [voorjaar 1926]

Who

Rietveld, Gerrit Thomas

Meurs, van

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.0A04437C-AF9C-4966-B99F-ED9EB131BD80

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!