Gedenkpenning vijfentwintig jaar olie-gasverlichting in de Domkerk

Gedenkpenning vijfentwintig jaar olie-gasverlichting in de Domkerk

This object is now not on display in the museum

Title

Gedenkpenning vijfentwintig jaar olie-gasverlichting in de Domkerk

Artist

Dating

1851

Material and technique

koper, geslagen

Object number

9294

Object type

penning, gedenkpenning

Acquisition

schenking 2019 (Schenking van de Protestantse Gemeente Utrecht. (Was sinds 05-07-1943 bruikleen van de Kerkvoogden van de Nederlandsche Hervormde Gemeente te Utrecht.)

Dimensions

diameter 7 cm (penning)

lengte 11.6 cm (lijst)

breedte 11.4 cm (lijst)

Inscriptions and markings

  • opschrift vz : TER GEDACHTENIS / H. H. KERKVOOGDEN / DER NED. HERV. GEMEENTE / TE UTRECHT / AANGEBODEN. BY HET / XXV. JARIG BESTAAN / DER OLY- GAZ- VERLICHTING / IN DE DOM-KERK / DOOR H. T. MITTELBECK / VII. APRIL. MDCCCLII

What

hervormden (Utrecht) (religie)

When

Moderne tijd 1795-heden

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928: munten, penningen en zegels], inl. W.C. Schuylenburg. [samenst. C.H. de Jonge], (Utrecht, 1928), cat. nr. 1305 x

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.5797F37A-2F08-4AB2-A3F8-A3C57B33EE99

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!