Portret van Hendrik van Lunteren (1780-1848)

Portret van Hendrik van Lunteren (1780-1848)

1/4

This object is now not on display in the museum

Title

Portret van Hendrik van Lunteren (1780-1848)

Artist

Dating

1822 - 1822

Material and technique

miniatuur op ivoor

Object number

8849

Object type

miniatuur

Acquisition

schenking 1942

Dimensions

hoogte 6.7 cm (ovaal)

breedte 5.5 cm (ovaal)

Inscriptions and markings

  What

  landbouw (Utrecht) (sociaal-economisch)

  When

  Moderne tijd 1795-heden

  More of the same motif

  portret, mansportret, Lunteren, Hendrik van, miniatuur

  Remarks

  Hendrik van Lunteren (1780-1848) kreeg in 1802 of 1803 van de heer Swellengrebel, deken van het Domkapittel, een legaat, dat de grondslag heeft gevormd voor de oprichting van een bloemisterij in de Servetstraat (zie N. van der Monde, 'Geschied- en oudheidkundige beschrijving van de pleinen, straten, stegen, waterleidingen, wedden, putten en pompen der stad Utrecht', Utrecht 1844-1846, 3 delen, I, p.346). In 1803 kocht Hendrik van Lunteren de grond van het afgebroken Bisschoppelijk paleis tussen Wed, Donkere Gaard, Servetstraat en Domplein voor f 6000,-. Tot 1910 werden de zaken nog door zijn zoon Samuel Adrianus gedreven. Hendrik van Lunteren werd volgens A. von Wurzbach, 'Niederländisches Künstler-Lexicon', Wenen/Leipzig 1906-1911, 3 delen, II, p.71 en Chr. Kramm, 'De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters van den vroegsten tot op onzen tijd', Amsterdam 1857-1864. (6 delen), IV, p.1032 " Kunstgartner" geboren te Doorn. Hij ging in 1806 naar Utrecht, later naar Engeland. Pendant van inv. nr. 8850, Portret van Maria Estoppey, echtgenote van Hendrik van Lunteren.

  Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad, supplement, cat. nr. 130 8x

  • De Catalogus der schilderijen [1952], (Utrecht, 1952), cat. nr. 1416

  • Een familie van (tuin)architecten en bloemisten : Drie generaties van Lunteren in 19e-eeuws Utrecht, Dominique Vermeulen, (Oud-Utrecht : tijdschrift voor geschiedenis van stad en provincie Utrecht, 94, 3, juni 2021), p. 29, met afb. in kleur (zonder lijst)

  Persistent url

  To refer to this object please use the following persistent URL:

  https://hdl.handle.net/21.12130/collect.5E28A730-5058-4AB4-8936-3A0466BAB2D9

  Questions?

  Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!