Portret van Abraham van Brienen (1606-1683)

Portret van Abraham van Brienen (1606-1683)

This object is now not on display in the museum

Title

Portret van Abraham van Brienen (1606-1683)

Artist

Dating

1683

Material and technique

gravure op papier

Object number

5437

Object type

prent, gravure

Acquisition

schenking 1926

Dimensions

hoogte (beeld) 38.8 cm

breedte (beeld) 32.7 cm

hoogte (blad) 45.7 cm

breedte (blad) 34.2 cm

hoogte (passepartout) 63.8 cm

breedte (passepartout) 49 cm

Inscriptions and markings

  • opschrift l.o. : GIo: Wijckersloot Pinxit, van Dijck sculp.t

  • opschrift r.o. : Arnold: vanden Eijnden Excudit Ultrajecti

  • onderschrift m.o. beeld : ADMODUM R.DUS ET AMPLISSIMUS D.NUS ABRAHAM van BRIENEN, // ultrajectinus s. T.D. etc: qui: legem Domini meditans die ac nocte gregem sibi // creditum quinquaginta annis et ultrà pavit in pascuis úberrimis: Bataviá júra // Cheri intrepidús asseruit nihil timens nisi ne quémpiam súpra Deúm timeret; et qui hominüm // de se júdiciúm tantâ animi magnitudine sprevit, quantâ, divinúm religione súspexit: quid ergo // religiose colúit, propitiúm invenit, Anno Domini M.D.C.LXXXIII. XIX Septembris, AEtatis LXXXVI

What

rooms-katholieken (Utrecht) (religie)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

More of the same motif

portret, mansportret, Brienen, Abraham van

Remarks

Abraham van Brienen (1606-1683) was tussen 1640 en 1683 pastoor van de schuilkerk van St. Gertrudis in de Mariahoek. Deze gravure is gemaakt naar Johannes van Wijckersloot, 'Portret van Abraham van Brienen (1605-1683)', 1683, olieverf op doek, 42,5 x 34,5 cm, Museum Catharijneconvent, Utrecht (inv.nr. OKM533). Kramm 1857-1864 vermoedt dat een zekere Adrianus van Dijck de graveur van dit blad was; Waller 1938 schrijft hem toe aan Pieter Pieterszoon van Dyck (gedoopt 1654 te Amsterdam). De prent komt ook voor in H.F. van Heussen, 'Historia episcopatuum foederati Belgii,' Leiden, 1719, I, tussen pp.90 en 91 en in H.F. van Heussen, 'Kerkelijke historie en outheden der zeven Vereenigde Provinciën', 1725-1726, II, tussen pp.82 en 83. De uitgever van de prent, Arnold van den Eijnden was in Utrecht werkzaam tussen omstreeks 1678 en 1718.

Documentation

  • 125 jaar Centraal Museum Utrecht, [inl. en tekst Maria Elisabeth Houtzager], (Utrecht, 1964), cat. nr. 398

  • Abraham van Brienen, H. de Jong, (Maandblad van Oud-Utrecht, 3; 37, 1964-03), p. 32

  • Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart X, U. Thieme, F. Becker, p. 263 en 272

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.DA315243-704A-4EDF-97D0-477A12021488

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!