Zes vorken

Zes vorken

This object is now not on display in the museum

Title

Zes vorken

Artist

Dating

1736

Material and technique

zilver

Object number

5327/001-006

Object type

bestek, vork, eetvork

Acquisition

overdracht 1962

Dimensions

lengte 18.5 cm

breedte 2.7 cm

gewicht 52 gr

gehalte

Inscriptions and markings

  • keurmerk op achterzijde sommige stelen : stadskeur Den Bosch (onduidelijk)

  • meesterteken op achterzijde steel van een vork : GC in een gekroond schild

  • trembleersteek op achterzijde steel :

  • wapen op achterzijde steel (gegraveerd): het gekroonde wapen van de provincie Utrecht, gehouden door twee leeuwen

What

(herkomst) Afkomstig van de inventaris van het voormalige stadsjacht

provinciebestuur (Utrecht) (provincie Utrecht)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

Remarks

Afkomstig van de inboedel van het voormalig Utrechts Statenjacht (na 1801 Stadsjacht). De geschiedenis van de Utrechtse Statenjachten begint op 13 december 1664, wanneer de Haer Edelmogende Heren besluiten `omme te doen maken een bequaem jacht omme geemployeert te worden te water ten dienste van Haren Ed: mo: off derselver Gecommitteerden...'. Het vaartuig werd in de achttiende eeuw voornamelijk gebruikt voor het schouwen en beveiligen van de binnenwateren, voor vervoer van Heren Gedeputeerden en hun commissies en voor vermaak en spelevaren van particulieren die het jacht konden huren (zie: A. Graafhuis, 'Statenjachten en stadsjacht van Utrecht', Jaarboekje van Oud-Utrecht (1960), p.144-145). In 1758 werd het vaartuig vervangen door een nieuw jacht. Aan het eind van de eeuw besloten de Statenleden dit weer te verkopen en een ander jacht aan te schaffen. Vanwege de hoge kosten werd dit jacht van de hand gedaan en op 14 februari 1801 werd de stad Utrecht de nieuwe eigenaresse. De inboedel werd apart aangekocht. Voor het zilverwerk betaalde de stad ruim 555 gulden (Graafhuis 1960, pp.150-151). Vanaf 1703 bleef van de Statenjachten allerlei tafelzilver bewaard (zie inv. nrs. 5318, 5319, 5321/001-002, 5322/001-014, 5324/001-006, 5325/001-006, 5326/001-002, 5327/001-006 en 5328). Tot 1997 (publicatie van de collectiecatalogus metalen) was de datering 1679. Zie ook inv. nrs. 5318-5326 en 5328. De couverts met inv. nrs. 5326/001-002, 5328 en 5327/001-006 zijn niet bij elkaar passend. Ze werden mogelijk verworven voor het tweede Statenjacht (Graafhuis 1960, p.146). Zie ook inv. nr. 5320. Tot 1997 (publicatie van de collectiecatalogus Metalen) was de datering 18de eeuw.

Documentation

  • Catalogus van het Historisch Museum der stad [1928, cat. nrs. 1403-2891], W.C. Schuylenburg, (Utrecht, 1928), cat. nr. 1642

  • Edele en onedele metalen. De verzamelingen van het Centraal Museum Utrecht [edele metalen cat. nr. 1-250], Louise E. van den Bergh-Hoogterp; B. Dubbe, (Utrecht, 1997), pp. 259-260, cat. nr. 93 met afb. p. 259

  • Tentoonstelling van werken van den Utrechtschen zilversmid Adam van Vianen 1570-1627, (Utrecht, 1937), cat. nr. 48

Exhibitions

  • Wij en onze opvolgers zullen een ieder recht doen: het Utrechts provinciebestuur in historisch perspectief, Centraal Museum, Utrecht, 2003

  • Zilver, Centraal Museum, Utrecht, 1972

  • Stedenspiegel, Haags Gemeentemuseum, Den Haag, 1964

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.B0EAC984-62EA-4F47-955E-0D43AE73B8D6

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!