Wapenkaart met de namen en wapens van de leden van de ridderschap en van de ridderhofsteden van Utrecht

Wapenkaart met de namen en wapens van de leden van de ridderschap en van de ridderhofsteden van Utrecht

This object is now not on display in the museum

Title

Wapenkaart met de namen en wapens van de leden van de ridderschap en van de ridderhofsteden van Utrecht

Artist

Dating

1708 (gedrukt ca. 1709)

Material and technique

gravure en ets op papier

Object number

26720

Object type

prent, gravure, ets

Acquisition

schenking 1990

Dimensions

hoogte 61 cm

breedte 51.3 cm

Inscriptions and markings

  • opschrift m.b. : NAMEN EN WAPENS DER HEREN EDELEN ende RIDDERSCHAPPE // Representerende den tweeden STAET van den Lande van UTRECHT // soo als de selve zedert den Jaare 1597 ende vervolgens syn beschreven.// 1708.// De Ridderhofsteden die by de drie Staten van Utrecht in den Jaren 1536.37.38.39. en daar na gequalificeert zyn, volgens het A.B. gestelt en in wat Jaar bekent syn.

  • opschrift l.b. : RIDDERSCHAP der Nedersticht

  • opschrift v.l.n.r. : in acht kolommen de namen van de ridderhofsteden, met jaartallen

  • opschrift l.b. : Beschryvinghe vande Ridderschappe Inden Iare 1580.

  • opschrift v.l.n.r. : in zes kolommen de namen van de leden van de ridderschap in 1580

  • opschrift v.b.n.b. : tien rijen van acht wapenparen, met de namen van de leden van de ridderschap en van de ridderhofsteden, en de jaren van beschrijving (zesde, tiende en vanaf honderdtwintigste wapen blanco)

  • signatuur r.o. : By Casper Specht t' Utrecht 1708.

What

provinciebestuur (Utrecht) (provincie Utrecht)

When

Habsburgse tijd en Republiek 1528-1795

More of the same motif

heraldiek, wapenkaart

Remarks

Dit is een vroege staat. Op deze wapenkaart staan de namen en heraldische wapens van de leden van de Utrechtse ridderschap, die sedert 1597 zetelden in de tweede stand van de Staten van Utrecht. Rechts van elk wapen staat dat van de ridderhofstad van het betreffende lid. De wapens van de onderste, en de vijf laatste wapens van de op een na onderste rij zijn blanco gelaten. Het laatste gegraveerde wapen is dat van een lid dat in 1709 werd beschreven. Deze staat van de kaart zal dan ook van kort na deze datum dateren. Of er ook een staat is, die in 1708 - het jaartal dat op de prent staat - gedrukt is niet bekend.

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.24AC7C4C-3A1C-4911-ADC7-9F963D356468

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!