Gedenkpenning honderdjarig bestaan van het Evangelisch-Luthers Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Utrecht

Gedenkpenning honderdjarig bestaan van het Evangelisch-Luthers Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Utrecht

1/3

This object is now not on display in the museum

Title

Gedenkpenning honderdjarig bestaan van het Evangelisch-Luthers Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Utrecht

Artist

Maarten Pauw (ontwerper) (Doorn 1912 - 1966 Schoonhoven)

Dating

1941

Material and technique

brons, geslagen

Object number

23011

Object type

penning, gedenkpenning

Acquisition

aankoop 1981

Dimensions

diameter 5 cm

Inscriptions and markings

  • omschrift voorzijde : EVANGELISCH - LUTHERSH. WEES- // OUDEMANNEN - EN . VROUWENHUIS. UTRECHT

  • opschrift keerzijde : 1841 // TER HERINNERING // AAN HET // 100 . JARIG BESTAAN // 10 JANUARI // 1941 // M. L.: PAUW

What

sociale zorg (tehuizen) (Utrecht) (sociaal-economisch)

When

Moderne tijd 1795-heden

Remarks

Op de voorzijde een eikenboom waaraan de wapenschilden van Luther en van de stad Utrecht hangen. Op de achtergrond de stad Utrecht. Op de keerzijde een afbeelding van het tehuis.

Persistent url

To refer to this object please use the following persistent URL:

https://hdl.handle.net/21.12130/collect.D93F9641-B6E7-4C17-9876-BC9DC7556294

Questions?

Do you have a remark or extra information on this object? Please let us know!